Návrh na jeho odstoupení z vedení radnice podali ke 14. květnu členové místní organizace hnutí ANO. Miroslav Samaš se však opakovaně pro Deník vyjádřil, že nevidí důvod, proč by měl z pozice odstupovat. „Výzvu k rezignaci nemusím přijmout,“ nechal se tehdy slyšet.

Devět dní poté, co na oficiální facebookové stránce místní buňky přibyl jménem jejího předsedy Milana Perutha příspěvek s výzvou na místostarostovo odstoupení, se konal oblastní sněm. Jeho členové se na něm za místostarostu postavili a s výzvou na jeho rezignaci vyjádřili nesouhlas. Kromě toho na něm byl Milan Peruth vyzván, aby se zdržel jednání a vystupování jménem hnutí ANO, a to do doby, než bude spor uvnitř organizace vyřešen. Pro úplnost dodejme, že předsedou oblastní organizace hnutí ANO je právě Miroslav Samaš.

Vše ale začalo už na konci letošního března. Tehdy byl na oblastním sněmu Milan Peruth navržen na vyloučení z hnutí ANO z důvodu jeho neaktivity a poškozování dobrého jména hnutí. „Dle mého je to jen snaha o zbavení se těch, kteří mají odlišný názor než pan místostarosta Samaš. Neaktivita je jen zástupný argument. Se členy místní organizace jsem v každodenním kontaktu. Je pochopitelné, že aktivita časem stagnuje, pokud je vyvíjena a není vyslyšena.

Dále Milan Peruth, předseda rakovnické buňky, ještě dodal: „Pokud přijdete s několika projekty a většina z nich není podpořena, tak chuť přicházet s dalšími opadá. Uložíte je raději do zásobníku a čekáte na změnu, až se najde zástupce, který je ochotný je podpořit a prosazovat.“

A Milan Samaš říká: „Návrh na jeho vyloučení byl podán ještě dřív, než jsem byl místní buňkou vyzván k rezignaci na pozici místostarosty. Dle mého šlo tedy o reakci pana Perutha na jeho vyloučení.“

Třenice uvnitř hnutí mají dle něj spíše osobní charakter. V tom se s ním ostatní členové místní buňky shodnou. A také v tom, že tento spor není pouze záležitostí několika posledních týdnů.

„Členové místní organizace mají již dlouhou dobu problém s tím, že zástupci hnutí ANO v Rakovníku neplní volební program a přijímají usnesení, která jsou v rozporu s prospěchem města a jeho občanů. Tento problém se snažíme usilovně a bezúspěšně řešit přes dva roky a jeho vyústění je právě ztráta důvěry v místostarostu Samaše,“ uvedl pro Deník Milan Peruth.

Místostarosta k volebnímu programu říká: „Představy některých členů místní organizace asi byly trochu jiné. Volební program je opravdu hodně obecný. S odstupem času se některé jeho body mohou vykládat různě. Dnes už bych prosazoval jeho sepsání mnohem konkrétněji. Pak se totiž lépe ukáže, co jsme skutečně udělali nebo neudělali. Můj pohled na věc je jiný, než je pohled pana Perutha.“

To, že se ve svých názorech a představách rozcházejí, je více než patrné. „Momentálně je komunikace mezi mnou a panem Peruthem na nulové úrovni. Osobní vztahy už jsou velmi vyhrocené,“ odpověděl Miroslav Samaš na otázku, zda je s Milanem Peruthem nyní v kontaktu.

Celá situace se projednávala také na krajské úrovni. Krajské předsednictvo na své schůzi podpořilo usnesení oblastního sněmu i jeho předsedu Samaše a souhlasilo s návrhem na vyloučení dvou členů místní organizace, Milana Perutha a Rudolfa Pánka. O dalším vývoji rozhodne celostátní předsednictvo.

A co si o celé záležitosti myslí opozice? „Kdybych byl ve stejné pozici jako pan Samaš a místní organizace by mě vyzvala k rezignaci, odstoupil bych. Co bude dál, je jen věcí hnutí ANO. Dle mého mínění však vše zůstane tak, jak je,“ vyjádřil se zastupitel Jan Švácha (zvolen za Společně pro Rakovník, nyní TOP 09).

Dodejme, že na ustanovujícím zasedání zastupitelstva města z roku 2014, kdy se mimo jiné rozhodovalo právě i o tom, zda bude Miroslav Samaš zvolen místostarostou, bylo devět z celkových 21 členů proti.