V předloňském roce město nabídlo Haunerovi možnost dlouhodobého pronájmu v budově bývalé školky na sídlišti Generála J. Kholla, kde by mohl mít rozšířené sportovní zázemí. Majitel Mek GYM to nejdříve přijal, následně ovšem od této myšlenky ustoupil. V budově totiž zůstávalo několik nájemců a nebylo jasné, kdy budou prostory volné.

Nyní přišel s myšlenkou, že v jižním svahu ve Fojtíkově ulici nechá vybudovat tělocvičnu. V plánu má také workoutové hřiště a úpravu prostranství u severní příjezdové cesty.

„Chceme, aby zázemí bylo příjemné a aby tu rodiče mohli děti bezpečně vyložit a zase naložit a nikdo nezahradil příjezdovou cestu, což se zatím často děje. Navíc se stále rozšiřuje naše základna, máme 146 dětí a už nemáme kam růst, prostor je omezený,“ vysvětlil zastupitelům Hauner s tím, že by tam probíhaly i volnočasové aktivity pro veřejnost. „Zázemí by u nás našly i maminky s dětmi. Byl by zde poskytnut i přístup k sociálnímu zařízení,“ připomněl.

Současná tělocvična v budově bývalé Jednoty a později večerky, kterou nechal Hauner přebudovat, má rozměry 6 x 9 metrů. Podle majitele sportovního klubu je ovšem na skupinové choreografie potřeba sál s plochou 14 x 14 metrů. „Chceme využít od východu celou jižní stěnu, byla by vysunuta na hranu spodního chodníku, aby od východu a jihu k západu bylo prosklení, které by bylo pro děti příjemné. Aby světelná hygiena byla v pořádku. Jižní svah se jeví jako vhodná lokalita, než aby to bylo schované za současnou budovou. Přístup k nemovitosti by byl od spodního chodníku,“ představil své plány Hauner.

Součástí nového objektu by kromě tělocvičny měly být i šatny a zázemí.

O pozemcích se bude jednat opět v červnu

Rakovničtí zastupitelé neměli na prodej pozemků jednotný názor. Debatovalo se i o prodeji části pozemků, které by zahrnovaly objekt tělocvičny. „Toto veřejné prostranství se mi nezdá tak důležité a nabízí se nám za to možnost využití pro veřejnost – především pro malé děti. Jsou zde nějaké inženýrské sítě. Jednou z možností by bylo prodat jen část pozemku, další alespoň dlouhodobý pronájem,“ uvedl Jaroslav Satranský. Také Stanislav Vaic navrhoval možnost dlouhodobého pronájmu.

Na to ale Hauner reagoval, že s pronájmy nemá z minulosti dobrou zkušenost. „Stalo se nám, že jsme do objektu investovali, zhodnotili jsme ho, dali jsme do toho maximum - a pak jsme narazili. Navíc když investorovi řekneme, že chceme rozšiřovat, a on zjistí, že to není naše, tak neuspějeme,“ poznamenal.

Veronika Kronich, Ivo Trešl, Pavel Jenšovský a někteří další zastupitelé byli nakloněni odprodeji alespoň části pozemků, ale požadovali architektonickou studii a další podklady na využití pozemku. Majitel Mek GYM přislíbil, že do příštího zasedání zastupitelstva všechny potřebné podklady zajistí. O osudu přilehlých pozemků u jeho tělocvičny se tak bude znovu jednat na červnovém zasedání.