To znamená jediné. Sportovní nadšenci se nemusejí obávat, že by z plochy haly vznikly skladovací prostory. Město Rakovník bude od prvého července přispívat na provoz haly částkou padesát tisíc korun měsíčně. „Rada města byla pověřena dalším jednáním ohledně převodu sportovní haly do majetku města,“ doplnil starosta města Zdeněk Nejdl (ODS). Právě sportovní halu se rozhodlo vedení TJ TZ darovat městu, aby dosáhlo na finanční příspěvek od města.

„Příspěvky jsou totiž vždy poskytovány pouze na údržbu a provoz městského majetku. Pokud by město poskytlo příspěvek TJ TZ, byl by tak podporován provoz cizího majetku,“ vysvětlil již dříve mluvčí radnice Jan Polák.

Zástupce TJ TZ Radim Suchánek zastupitelům před hlasováním vysvětlil vážnost situace. „Do konce roku nejsme schopni zajistit provoz sportovní haly. Pokud město nebude mít zájem o halu, pak budeme muset přetransformovat halu pro jiné účely. To ale nechceme. Proto jsme ji nabídli jako první městu,“ řekl.

Zdrženlivý byl v převodu majetku od TJ TZ lídr rakovnických komunistů (KSČM) Miloslav Kubínek.

Právě Miloslav Kubínek připomněl zastupitelům komplikace, které se vyrojily po převzetí plaveckého bazénu. „To již bylo o jiných penězích. To bylo milion sem, dva miliony tam, střecha. Je na místě vše posoudit z ekonomického hlediska, tedy v jakém stavu celkově fyzicky ten objekt je. Určitě budou nutné nějaké investice, které ovlivní tok peněz,“ vysvětlil Kubínek a také se dožadoval toho, aby stejně jako v minulosti celou věc posoudil finanční výbor.

Tomu byla nakloněna podle slov starosty Nejdla většina zastupitelů.

„Do konce roku jen stěží přežijeme, na konci roku by již nemusela hala fungovat,“ připomněl Suchánek.

Senátor a lídr opozičních zastupitelů Marcel Chládek (ČSSD) řekl, že se věc musí začít řešit. „Neměli bychom rozhodně celou záležitost oddalovat.“

Po desetiminutové přestávce, kterou vyhlásil starosta, padlo sice ještě několik názorů, jako například ten, že by se sportovní hala do majetku města nepřevedla, ale město by jen přispívalo na provoz.

U představitelů TJ TZ nepochodil starosta Nejdl s myšlenkou, že by sportovní halu město řídilo pomocí příspěvkové organizace. „Tato situace by asi nebyla průchozí. Máme zde mandát řešit převod sportovní haly. My majetek dáváme a ještě bychom se měli vzdát šance jej provozovat?“ reagoval na myšlenku starosty Suchánek.

Rakovničtí zastupitelé odsouhlasili měsíční příspěvek ve výši padesát tisíc.

Starosta Zdeněk Nejdl v rámci diskuze přítomné seznámil s investicemi spojenými s převzetím sportovní haly. „Tři sta tisíc korun se bude muset uvolnit na revize, a podobně, cirka půl milionu na další běžné opravy. V budoucnu se také musí počítat s rozšířením sportovní haly, která svými rozměry nevyhovuje některým sportům. V nejlevnější verzi tak vyjde rozšíření haly na deset milionů korun,“ informoval starosta Zdeněk Nejdl.