Nová učebna, je díky firmě Valeo, vybavena třemi typy průmyslových robotů: robotem Omron, robotem Mitsubishi a robotem UR5, který je kolaborativní. Obecně se tyto roboty používají k manipulaci s výrobky v rámci plně automatického procesu výroby. Použití je i při vlastní montáži, kdy robot zakládá jednotlivé části výrobku do sebe.

„Studentům umožní toto nové pracoviště osvojit si všechny aspekty programování robotů. Roboti mají možnost přípravy programu tzv. offline. To znamená, že si studenti mohou nejdříve vše připravit a otestovat v simulátoru na počítači. Po odladění programu si mohou svůj software nahrát do reálného robotického pracoviště a zde otestovat, jak robot funguje a zda dělá to, co opravdu chtěli”, říká Blanka Beranová, zástupkyně ředitele SPŠ a VOŠ Kladno, která zároveň učí odborné předměty z oblasti automatizační techniky.

Dle slov ředitel školy Miroslava Dundra, tato investice pomůže ve strategickém směřování školy ke vzdělávání 4.0. Nová robotická učebna umožní žákům zdokonalit své odborné kompetence. Absolventi školy se stanou atraktivnější pro trh práce, zvýší se jejich konkurenceschopnost. Moderní vybavení učebny rovněž přiláká do školy kvalitní absolventy základních škol, tím se zvýší kvalita vzdělávacího procesu.

„Je pro nás velkou ctí spolupracovat se SPŠ a VOŠ Kladno. Je to škola, která velmi citlivě vnímá reálné potřeby moderních firem a připravuje své studenty tak, aby měli dovednosti, které nejen automobilový průmysl v době digitalizace a automatizace ocení”, říká Jakub Drahorád, generální ředitel výrobního závodu Valeo v Rakovníku. Právě ten rakovnický je jeden z nejvíce automatizovaných závodů v celé skupině Valeo. „Roboty používáme napříč celým závodem ve všech odvětvích výroby jak na linkách na výrobu senzorů pro autonomní parkování aut tak ve výrobě čelních detekčních kamer” vysvětluje Drahorád.

Valeo stojí v čele revoluce autonomního řízení: hodnota objednávek na produkty ADAS (pokročilé asistenční systémy řidiče) se v uplynulých dvou letech ztrojnásobila a každé třetí vozidlo vyrobené po celém světě je vybaveno pokročilými asistenčními systémy a senzory od Valeo. V roce 2024 rozšířilo Valeo svůj výrobní závod v Rakovníku o dalších 5000m2, což umožní nastartovat výrobu kamer pro systémy sledování bdělosti řidiče (driver monitoring system), řídících jednotek pro asistenční systémy a zvýšit objem výroby ultrazvukových senzorů pro automatické parkování. Kromě těchto nových montážních linek bude navýšena i kapacita vlastní výroby desek plošných spojů (PCB) do kamer a senzorů o deset nových plně automatizovaných SMT strojů.

Valeo působí v České republice od roku 1995, kdy otevřelo první pobočku v Rakovníku. Od té doby postavilo další čtyři závody: Žebrák v roce 2001, Humpolec v roce 2002, Podbořany v roce 2005 a druhou továrnu v Rakovníku v roce 2019. Závody vyrábějí systémy chlazení a klimatizace, včetně řešení nejnovější generace pro elektromobily, přední masky, komponenty pro hnací ústrojí a asistenční systémy řízení, včetně senzorů a kamer. Výzkumné a vývojové centrum v Praze založené v roce 2002 v současnosti zaměstnává 900 lidí. Dnes je Valeo jedním z největších zaměstnavatelů v automobilovém průmyslu v České republice s téměř 4500 zaměstnanci na svých šesti pobočkách.

O SPŠ a VOŠ Kladno

SPŠ a VOŠ Kladno byla první odborná škola ve městě, založena v roce 1881 jako Všeobecná škola pokračovací. V roce 1914 se škola mění na Státní průmyslovou školu zaměřenou na strojírenství a o dva roky později se stěhuje do nové budovy, ve které sídlí dodnes. V současnosti je tato škola samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je od 1. dubna 2001 Středočeský kraj. Právní forma školy je příspěvková organizace.

● Škola sdružuje střední průmyslovou školu s kapacitou 600 žáků a vyšší odbornou školu s kapacitou 150 žáků.

Ve škole studuje 520 žáků SPŠ v moderních oborech:

● Strojírenství (ŠVP Strojírenství s počítačovou podporou) 23-41-M/01

● Elektrotechnika 26-41-M/01 (ŠVP automatizační technika)

● Elektrotechnika 26-41-M/01 (ŠVP elektronické počítačové systémy)

● Elektrotechnika 26-41-M/01 (ŠVP elektroenergetika)

● Informační technologie 18-20-M/01 (ŠVP informační technologie)

Autor: Gabor Iffland