Po projití všech stanovišť přišlo vhod občerstvení v místní útulné kavárně s příjemnou obsluhou, kde nabízejí mimo jiné vynikající zákusky a zmrzlinu.

Akci pořádalo společenství ve spolupráci se spolkem A. S. Ghost Czech Force z Ústí nad Labem. Výtěžek z akce podpoří provoz občanského sdružení Společenství Dobromysl.

Stacionář funguje v bývalém statku v Srbči. Slouží lidem s kombinovaným postižením a absolventům speciálních škol ve věku 18 až 50 let. Cílem stacionáře je rozvoj schopností a dovedností klientů (praktických i sociálních), posilování jejich zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života. Stacionář je součástí projektu chráněného bydlení a dílen občanského sdružení Společenství Dobromysl.

Náplní stacionáře je tiskařská dílna-knihtisk, výroba akcidenčních tiskovin (novoročenky, blahopřání apod.), tkaní, práce na zahradě, arteterapie (malování, kreslení, hudba), výchovné, vzdělávací a aktivační služby.

Ivana Rezková