To také potvrdil Miroslav Toman, předseda Agrární komory České republiky na posledním jednání Okresní agrární komory v Rakovníku v závěru roku. Politika ministra zemědělství Mariána Jurečky je podle Tomana v posledních měsících pro zemědělce a obchodní partnery velmi nepředvídatelná, nekoncepční. To způsobuje velké problémy a nestabilitu celého sektoru.

„Ministerstvo si neuvědomuje, že jeho náplní práce je především rozvoj zemědělství. Zemědělci provozují svoji živnost za účelem zisku a ne za účelem sběru politických bodů," mínil Toman a pokračoval: „Ministr nepodporuje vyváženost zemědělské soustavy. Je zaměřena více na jednoduchou rostlinnou výrobu bez nároku na zaměstnanost. Živočišné výroby je stále méně. Trvá závislost na podpoře v chovu skotu stejně jako u ostatních států EU. Zemědělci odcházejí od produkce citlivých komodit, kam patří i chmel. Hlavní úlohou zemědělství a ministerstva by přitom měla být produkce bezpečných potravin a funkční řetězec odbytu, zpracování a prodeje, který by zajišťoval soběstačnost. Opomíjena je ale ochrana domácího trhu, důraz na českost, hledání nových trhů."

ČR podléhá rovněž tlaku Bruselu a zavázala se k podpisu smlouvy o volném obchodu s Kanadou. „To rovněž našemu zemědělství neprospívá. Ministr Jurečka jednu korunu podpory slíbí dvakrát," zkonstatoval Miroslav Toman.

Agrární komora se neustále snaží vyjednat příznivé podmínky s ministerstvem zemědělství i poslaneckou sněmovnou. Například žádala poslaneckou sněmovnu o řešení krize v živočišné výrobě. Opatření jsou realizována pomalu. Škody vzniklé embargem vývozu potravin do Ruska šplhají do desítek miliard korun. Pomoc je vyplácena pouze ve sto milionech.

V jednání je rovněž novela veterinárního zákona, a to aplikace léčiv a drobných úkonů chovatelem. Klíč vidí komora v dohodě mezi veterinářem a chovatelem. Další je novela zákona o rostlinolékařské péči, především o zamezení uvádění nelegálních přípravků na trh. „Požádali jsme vládu, aby se zabývala konkurenceschopností našeho zemědělství a potravinářství. Navrhovali jsme snížení DPH na potraviny na úroveň Rakouska nebo Německa. To je 6 nebo 7 procent. Neuspěli jsme, ale od požadavku neustoupíme," prohlásil Miroslav Toman.

Komora žádala ministerstvo o urychlenou výplatu podpor a regulaci dovozu. Kontroly se dělají, ale ne důsledně. Chtěla vytvořit fond nepojistitelných rizik a vytvoření marketingového fondu. Oba projekty byly pozastaveny. Postup krachuje kvůli nerozhodnosti ministerstva zemědělství. Chybí vůle vyjít vstříc praxi. Komora rovněž žádala sjednocení soutěže regionálních potravin a zachování krajských značek.