Maminka legendy českého divadelního a filmového umění, herce Jaroslava Vojty. Před lety si ale jeho neutěšeného stavu všiml Okrašlovací spolek Rakovník a především pak Jaroslava Bláhová, která se už po léta nezištně a s láskou stará i o několik dalších hrobů na rakovnickém hřbitově. Jaroslava Bláhová upřesnila: „Paní Amálie byla rovněž herečkou a zemřela v Rakovníku v roce 1895 ve věku sedmadvaceti let při porodu druhého syna Adolfa na štaci kočovného spolku." O děti se pak starala otcova matka Aloisie Vojtová.

Její zapomenutý hrob pokrytý jen hlínou už téměř splýval se zemí. Písmo na kříži bylo zcela nečitelné. „Domluvila jsem se majitelem rakovnické kamenické firmy Ladislavem Humpálem a podařilo se dát hrob zase do pořádku. Fakturu jsem pak odnesla na radnici, aby ji město proplatilo neboť si myslím, že se města mají starat o své významné osobnosti." A městská rada se v roce 2006 skutečně rozhodla uhradit Jaroslavě Bláhové finanční náklady, které vydala na úpravu hrobu.

V průběhu let se Jaroslava Bláhová pokoušela vyhledat nějaké příbuzné Jaroslava Vojty. A také díky Herecké asociaci a jejího předsedy Václava Postráneckého se jí podařilo zkontaktovat dceru sestry (Hermína) Jaroslava Vojty jménem Renata Pekárková. „Už to také byla starší dáma. Napsala mi, že špatně vidí a že jí s dopisem pomáhá sousedka. Poslala mi dokonce peníze, abych koupila věneček a dala ho za ni na hrob. Tak jsem to tak provedla a mám ještě schován na památku pokladní doklad od toho nákupu," popsala Jaroslava Bláhová. Velký dojem udělala snaha Jaroslavy Bláhové obnovit hrob Vojtovy maminky na Václava Postráneckého a jeho kolegy z Národního divadla. Rozhodl se proto, že Jaroslavě Bláhové napíše děkovný dopis. Zde je z něho krátká citace: „.Já osobně symbolicky smekám před vaší obětavou láskou k osobnostem českého divadelního kumštu."

Jaroslava Bláhová upozornila, že se prý kdysi o hrob staral pan Vostrý. „Ale ten už nežije," dodala Jaroslava Bláhová s tím, že se prý aktuálně chystá odnést pryč mísu s živými květinami. „Dám sem přes zimu jen klest. Už se těším, jak tu na jaře zase rozkvetou fialky. Je to tak každý rok. Lidé se sem na ně chodí dívat," konstatovala ještě Jaroslava Bláhová.

V úterním vydání Rakovnického deníku se dozvíte o jaké další hroby Jaroslava Bláhová na rakovnickém hřbitově pečuje.