„Po příchodu na radnici bych chtěl hlavně uklidnit úředníky, neboť se zde šíří zvěsti, kolik lidí z úřadu odejde v rámci čistek a už prý kolují i seznamy, kdo konkrétně odejde. To samozřejmě není pravda už proto, že jsme samospráva a nemůžeme zasahovat do úřadu státní správy," nechal se slyšet starosta Rakovníka Pavel Jenšovský.

Vedení radnice se chce pustit hned do vytvoření provizorního rozpočtu na příští rok. Zastupitelé by jej měli schvalovat na dalším zasedání, a to už osmého prosince.

„Na datu zasedání jsme se dohodli i s opozičními zastupiteli, kteří jej také uvítali," řekl Pavel Jenšovský.

Koalice ovšem za úmysl vytvořit provizorní rozpočet schytala kritiku. Byla to právě totiž sociální demokracie, která v minulém volebním období kritizovala tehdejší vedení města (koalice ODS a politické uskupení Společně pro Rakovník) za to, že na konci roku připravuje rozpočtové provizorium a na počátku roku se pak schvaluje už jasný rozpočet města.

„Udivuje mne, že sociální demokracie chce svolat zasedání kvůli rozpočtovému provizoriu. My jsme byli za toto vždy z její strany peskováni," pustil se do sociálních demokratů zastupitel Ivo Trešl (Město pro vás) a jedním dechem dodal: „Jsem ale rád, že jste nám potvrdili, že to bylo správně a že jsme to dělali dobře."

„To podstatné se dá v rozpočtu schválit už v provizoriu. Řada prací a staveb je už vysoutěžena. Naprosto tedy tento záměr chápu. Na některé věci je lepší si ale počkat," vstoupil do diskuze lídr ODS v Rakovníku Zdeněk Nejdl. Ten zároveň ještě podotkl, že kritici rozpočtového provizoria již v zastupitelstvu nejsou, a proto by o tom příliš nediskutoval.

„Na odboru financí města je dostatek schopných lidí, kteří si s tím dokážou poradit. Myslím si, že o tomto postupu nemá cenu zde diskutovat," komentoval Miloslav Kubínek (zvolen za ANO 2011).

Kritika provizoria

V minulém volebním období kritizovala ČSSD, konkrétně Miloš Lippert, vedení rakovnické radnice za to, že špatně připravuje rozpočet města na další roky. Opoziční zastupitelé tvrdili, že nový rozpočet by se měl schvalovat už v prosinci a ne vytvářet rozpočtové provizorium. To vedení radnice odmítá s tím, že by rozpočet poté nebyl přesný. Tento argument zase odmítá opozice.

„Argumenty, že se neví dopředu položky z příjmu, jsou mylné. Rozpočet by se měl podle mne předkládat v roce, který předchází tomu roku, na který se rozpočet schvaluje," řekl tehdy Miloš Lippert. Podle něj se během roku stejně příjmová část mění, takže nikdy není rozpočet nastaven přesně.

„Nikdo nevyžaduje stoprocentně přesně sestavený rozpočet, odchylka deseti procent je zcela běžná. Starosta Rakovníka je jiného názoru. Já si však myslím, že je daleko lepší sestavit rozpočet města dříve, být při jeho sestavování shovívavější a opatrnější. Současný systém je podle mne špatný a zbytečný," dodal Miloš Lippert.

Tehdejší starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl (ODS) byl však jiného názoru. „Rozpočet by nebyl přesný, těžko bychom byli schopni udělat kvalitní návrh rozpisu rozpočtu do jednotlivých položek. Rozpis rozpočtu schvaluje rada města. Považuji ale za správné, když návrh rozpisu rozpočtu je předložen zastupitelstvu na vědomí, protože si zastupitelstvo může některé parametry vzít za své, a samo o nich rozhodnout. Tento proces, kdy v provizoriu schválíme některé důležité věci, se osvědčil. Zastupitelstvo zpravidla dále v průběhu roku neřeší rozpočtová opatření, kterých by bylo asi podstatně více, než je u nás obvyklé," argumentoval dříve Zdeněk Nejdl a ihned dodal: „Úřad a rada města po schválení rozpočtu v únoru ví, co je možné v daném roce řešit, má se tak podle čeho řídit. Jsou nastavena jasná pravidla, jsou schváleny priority."