O čelních představitelích novostrašecké radnice rozhodli zastupitelé ve veřejném hlasování. Pouze lídr Občanské demokratické strany v Novém Strašecí Sláva Vaic prosazoval tajnou volbu. V hlasování zůstal ale nakonec osamocen.

Volba starosty a místostarosty města Nové Strašecí však byla oproti rakovnickému zasedání dosti poklidná.

Na post starosty zastupitelé navrhli pouze Karla Filipa (ČSSD), na post místostarostky Libuši Vosátkovou z občanského sdružení Město pro rodinu, rodina pro město. Karel Filip získal podporu čtrnácti zastupitelů, Libuše Vosátková pak patnáct hlasů.

Koalice z jednadvaceti členného zastupitelstva má k dispozici celkem třináct hlasů, když vítězní sociální demokraté získali osm mandátů, občanské sdružení Město pro rodinu, rodina pro město pak pět křesel v zastupitelstvu.

Stejně jako v ostatních městech a obcích se i nové vedení novostrašecké koalice prioritně chystá sestavit rozpočet města na další rok. Znovu zvolený starosta Nového Strašecí Karel Filip (ČSSD) pak v diskuzi připomněl, že se zastupitelé města sejdou na prvním pracovním zasedání v prosinci tohoto roku.

„Již v brzké době najdou občané na webu města prohlášení vládnoucí koalice. Už jsme začali pracovat i na rozpočtu města. Před čtyřmi lety jsme začali zvelebovat město, podařilo se nám investovat za čtyři roky osmdesát milionů korun. Z této částky tvořily dotace částku třiadvacet milionů korun. Chci zdůraznit, že to není jen moje, ale zásluha celé koalice a tehdejší rady města. Chceme v tomto i nadále pokračovat, ale zároveň chceme udržet městské finance zdravé," řekl znovu zvolený starosta Nového Strašecí Karel Filip s tím, že i nadále bude vedení města hledat i jiné finanční zdroje a maximálně se je snažit využívat.

Zdroj: Elsnic Miroslav

V Novém Strašecí už bylo po výsledku voleb zhruba jasné, jak povolební vyjednávání dopadnou. Sociální demokraté a občanské sdružení Město pro rodinu, rodina pro město získali od voličů naprostou důvěru.

„Zástupci nejsilnějších stran se shodli, že na základě výsledku voleb je potřeba respektovat vůli občanů , kterou vyslovili ve volbách. Proto budou strany pokračovat v koalici i v dalším volebním období. Vládnoucí strany se nikdy netajily tím, že chtěly majetek města nastavit tak, aby vydělával městu a občané netratili. Že tato cesta je správná, se ukázalo v těchto volbách a i občané města dali této strategii zelenou," komentoval starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Nejen koalice, ale nezměněná zůstala téměř pro další čtyři roky i rada města. V jejím obsazením došlo pouze k jedné změně. Místo Pavla Nováka (ČSSD) usedne v radě města straník Jan Bouček. Že se první zasedání novostrašeckých zastupitelů neslo v poklidné atmosféře, svědčí nejen to, že byl bez větších debat zvolen starosta a místostarosta, ale i rada města.

Vedení radnice

Starosta: Karel Filip (ČSSD)

Místostarostka: Libuše Vosátková (MPR RPM).

Další radní: Jan Bechyně, Jan Bureš (oba MPR RPM), Jiří Bouček, Karel Kestner, Richard Spiegel (všichni ČSSD)

* ČSSD Česká strana sociálně demokratická, MPR RPM občanské sdružení Město pro rodinu rodina pro město

Zdroj: Elsnic Miroslav