Práce by měly trvat celý rok. Připomínáme, že projekt sestává ze tří částí. ČOV, kanalizace a vodovod a přípojky pro jednotlivé nemovitosti. Starosta městysu Milan Naď upozornil: „Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, jehož jsme členy, obdrželo dotaci pouze na stavbu čističky 
s tím, že projekt kanalizace byl ze žádosti na dotaci vyjmut." Několik občanů totiž podalo námitku do stavebního povolení. „Vyřizování námitky přesáhlo časový horizont ukončení vyhlášené dotace a systém celé kanalizace musel být z žádosti vyřazen," upozornil Milan Naď s tím, že projekt vodovodu je hotový a zůstal uložený na Ministerstvu zemědělství ČR v zásobníku projektů, protože jeho realizace je nutná v jednom výkopu s kanalizací.
„Čeká se tedy na vyhlášení další výzvy ministerstva, aby mohl být projekt vodovodu spojen s projektem kanalizace," vysvětlil Milan Naď a dodal: „Vždy, když se rodí nová věc, najdou se i odpůrci."

Přípojky jsou v těchto dnech zpracovávány projektanty s jednotlivými majiteli nemovitostí. „Fáze předprojektové přípravy přípojek bude ukončena zřejmě do konce listopadu. Do té doby se mohou ještě nerozhodnutí občané do systému přihlásit. Poté začne samotná fáze projektování přípojek tak, aby bylo vše připraveno pro realizaci stavby současně s páteřními stokami v ulicích," konstatoval Milan Naď s tím, že všichni majitelé nemovitosti obdrželi informaci k dalšímu průběhu projektu Kanalizace a vodovod Křivoklát. „Bohužel, jak už to bývá, vždy se vyskytnou různé nepravdivé a zkreslené informace. Využiji tedy možnost shrnout v Rakovnickém deníku vše do krátkého sdělení," řekl Milan Naď.

Pak popsal, že tlaková kanalizační přípojka sestává z plastové jímky osazené tlakovým čerpadlem a kompletní armaturou, elektrické přípojky z budovy a malou ovládací elektrickou skříňkou na čerpadlo, výkopem od plastové jímky 
s osazeným potrubím kanalizace a případně i pitné vody. Sdružení obcí spolu 
s městysem Křivoklát zaplatí celou technologii přípojky vyjma výkopu od jímky na hranici pozemku. „I zde však uvažujeme o možnosti získat firmu, která by výkopy s příspěvkem městyse Křivoklát provedla tak, aby majitelé neměli problém se zajišťováním vlastních výkopů. Po spuštění celého systému bude všem poníženo stočné o cenu elektrické energie spotřebované čerpadlem, abychom nebyli znevýhodněni oproti ostatním obcím ve sdružení," zdůraznil Milan Naď.

Vodné a stočné je pro všechny členy sdružení jednotné a pro rok 2016, jak již bylo několikrát avizováno, je stanoveno na 73 korun včetně DPH. „Píše se však rok 2016 a domnívám se, že každý rozumně uvažující člověk ví, že současná situace s likvidací odpadních vod v obcích bez kanalizace je neudržitelná," zdůraznil Milan Naď.

S menším množstvím pitné vody se Křivoklát potýká každé léto a spodní vody v místních studnách klesají. „Vše se vyřeší vybudováním plánované infrastruktury a i my na Křivoklátě budeme moci žít čistěji a kulturněji bez zbytečného znečišťování okolní přírody odpadními vodami. Ti, kteří se nebudou chtít připojit, nechť zváží, zda je pro ně výhodné mít dál starosti s vývozem žumpy a prokazováním likvidace odpadních vod, nebo je lepší zbavit se tohoto problému a přenést ho na provozovatele infrastruktury," zdůraznil ještě k tématu vodovodu a kanalizace v Křivoklátě starosta Milan Naď.