Od nového roku tak má obec Jesenice na Rakovnicku nové vedení. Trochu k údivu přítomné veřejnosti byl na stejné schůzi po zvolení nové starostky do funkce místostarosty zvolen právě Petr Sunkovský.
První otázka Rakovnického deníku směrem k nové paní starostce Jesenice tedy zněla krátce.

Proč?
„Když jsme v koalici hledali vhodného kandidáta na uvolněný post starosty, samozřejmě jsme to konzultovali se všemi členy zastupitelstva naší koalice. Nikdo však neměl o post starosty zájem. Nakonec jsem tedy s nabídkou, abych kandidovala já, souhlasila. Prostě ta funkce ležela na zemi a já byla jediná, kdo byl ochoten zvednout ji. Dala jsem si však podmínku, že chci Petra Sunkovského poblíž“.

Znovu se ale nabízí ona krátká otázka. Proč?
„Nemám s prací v úzkém vedení obce zkušenosti, a tak potřebuji po svém boku člověka, kterému mohu věřit. Proto jsem si svoji kandidaturu podmínila tím, že chci Petra jako místostarostu. Vím, že i v opozici jsou lidé, kteří mají svoji kvalitu a jsou ochotni pracovat. Přesto jsem požádala Ing. Sunkovského, už proto, že s prací starosty má dostatek zkušeností, umí, a hlavně je ochotný poradit.“

V nové funkci jste pár dní. Jaké jsou první dojmy?
Rozhlížím se, jak to tu funguje. Jak pracuje úřad, agenda, zaměstnanci. Jsou tu věci, které se přenesly z loňského roku, přicházejí nové. Naštěstí to mám jednodušší v tom, že mi zůstalo vše a místostarosta mi ochotně pomůže. Ráda bych pokračovala v započaté linii, chci na úřadě vytvořit dobrou atmosféru, aby měli zaměstnanci ke mně důvěru, úřad jako celek pracoval dobře. Nechci nic zásadně měnit, snad jen informovanost směrem k občanům by měla být lepší.

Přesto ale nejste člověk, který by jen tak ztrácel čas sezením a sledováním druhých. Nepletu se?
To ne, to ani nejde. Než bude schválen oficiální rozpočet obce, což by mělo být někdy na přelomu února a března, mám sice poměrný klid, ale sedět tu jen tak nemíním. Mimo běžných úkonů souvisejících s přebíráním OÚ, jsem začala komunikovat s organizacemi a jednotlivci v obci. Nedávno jsem se zúčastnila valné hromady místních dobrovolných hasičů. Ti nám vyčítají, že mají zastaralé vybavení, rádi by novější Tatru místo staré Liazky. Chápu je, máme zájem vyjít jim vstříc. Také obec každoročně obnovuje svoji žádost na kraji, ale nějak na nás nezbývá. Možná jen nemáme tu správnou lobby. Postupně bych ráda oslovila a obešla i ostatní organizace a podnikatele a ráda bych s nimi udržovala kontakty. Věřím, že každému záleží na tom, aby se obec nerozdělovala kvůli nějakým šarvátkám. A dobré vztahy a důvěra jsou určitě lékem.

Nakousla jste investice. Co Jesenice dělá, a co by chtěla dělat?
Pokud je rozpočtové provizorium, nelze opravit ani vývěsní skříňku, kterou v loňském roce utrhl náklaďák. Z těch větších a zásadovějších akcí bychom v průběhu roku rádi dokončili komunikace a chodníky, kde to také ale zdržuje i potřebná domluva s majitelem pozemku v místech, která nejsou obecní. Třeba i proto je mezi hotovým kousek nedodělaný. Také bychom rádi vyřešili výsadbu nových stromů v Plzeňské ulici, pokáceli břízy, které ohrožují lidi u hřbitova. V plánu je nová střecha a fasády na vybraných obecních domech, dokončení výměny oken ve škole. Vše je ale hlavně o penězích a jejich získání z fondů. Moje filozofie je jednoduchá. Nejdříve musíme dát do pořádku komunikace a stávající majetek, a pak teprve přijdou na řadu kolotoče a lunaparky. Chci tím říci, že je potřeba nejprve opravit stávají bytové domy, nenechat je chátrat, a teprve pak myslet na stavbu nových.

Jesenice a sport. Jak tento vztah vidí nová starostka?
Podpora sportu v Jesenici je zřejmá. Hlavně díky obci se povedlo sehnat dotace na školní hřiště, vzniklo hřiště na pláži, máme chuť dokončit i záměr hřiště Na Hliništi, ale to zvedlo částečnou nevůli občanů, že jde o nevhodně zvolené místo . Sporné je i golfové hřiště v Podbořánkách, část není legalizovaná. Majitel údajně dělá kroky k tomu, aby vyhověl všem požadavkům. Areál je mimo jiné i přírodně cennou lokalitou, rostou zde vzácné rostliny, a je potřeba udělat vše k jejich ochraně. Ale na druhou stranu málokdo ví, že golfové hřiště je možné využít i v zimním období pro běžkaře. V Jesenici se sport podporuje a těší nás, že se o tom ví. Nedávno přišlo poděkování Klubu českých turistů za spolupráci při již tradiční akci „Setkání vysokohorských turistů v Jesenici“, každoročně u nás probíhají orientační běhy s celorepublikovou účastí, závody horských kol „Jesenický surovec“, turnaje ve volejbale a řada dalších akcí. Obec poskytuje sportu přímé peníze prostřednictvím grantů. Na tento rok se o nich rozhodne po schválení řádného rozpočtu.

Je něco, co byste čtenářům ráda vzkázala?
Stále žiji s tím, že s poctivostí se nejdále dojde. Možná je to v dnešní době naivita, ale já to tak cítím. Slušnému člověku na slušnou otázku slušně a ráda odpovím. Jsem ochotná promluvit s každým a naslouchat každému, připustit diskusi, vyslechnout různé názory, hledat řešení, přijímat náměty od občanů i zastupitelů, ale v závěru je vždy nutné podrobit se většině – v případě fungování OÚ tedy rozhodnutí rady, či zastupitelstva – ostatně to je jeden ze základních principů demokracie, a na to by se nemělo zapomínat.