Tajné volby do čela Okresního sdružení hasičů Rakovník vyhrál Zdeněk Ledvinka z Rynholce. Za jeho náměstky byli zvoleni pánové Josef Kessler ze Sence  a Vlastimil Schuh z Čisté.

Setkání delegátů sborů dobrovolných hasičů našeho okresu se konalo po pěti letech opět v Malinové (volby je nutné opakovat jednou za pět let, minulé se zde tedy konaly v březnu roku 2010). Mezi hosty hasičů z celého Rakovnicka se objevil například zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Václav Liška a Hasičského záchranného sboru Rakovník Karel Jelínek, který jako dík za výbornou spolupráci dostal od kolegů kovovou sošku hasiče.

Náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Václav Liška během svého projevu mimo jiné zdůraznil, že by bylo dobré, aby na Rakovnicku vznikla odborná rada zabývající se okresní historií hasičstva. „Například na Lánech už obnovili hasičské vatry Tomáše G. Masaryka, v Řevničově se zase hasiči starají o historické vozy a pořádají tam každý rok v tomto duchu setkání. Myslím, že je tu řada lidí, kteří mají k historii vztah a byla by škoda, kdyby například nevznikaly další historické publikace mapující dění v tomto okrese," nastínil Václav Liška. Během dopoledne bylo také předání vyznamenání a blahopřání lidem, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti Okresního sdružení hasičů na Rakovnicku.

Náměstek starosty OSH Rakovník Josef Kessler konkretizoval: „Bylo rozdáno čtrnáct ocenění. Z toho dvanáct medailí. Jedna soška hasiče na památku pro Karla Jelínka a Vladimír Melč dostal řád svatého Floriána, což je jedno z nejvyšších vyznamenání za dobrovolnickou činnost u hasičů."

Vladimír Melč byl dlouholetým starostou Sboru dobrovolných hasičů v Roztokách. V současné době je předsedou revizní komise OSH Rakovník. „Mám z vyznamenání skutečnou radost, zvláště proto že se podobné radosti a uznání na domovské scéně člověk nedočká. Moc díky vedení okresu, o to více si svatého Floriána vážím. Je to příjemné," popsal své pocity Vladimír Melč.

Dále čekalo hasiče čtení zprávy o činnosti i výhled další práce Okresního sdružení hasičů Rakovník v budoucích měsících a letech. Kromě volby starosty a jeho náměstků se volil také výkonný výbor, který čítá zhruba dvacet lidí. Jeho členem se stal mimo jiné také bývalý starosta OSH Štěpán Kejla.
Ale setkání v Malinové nebylo jen o oficialitách. Na řadu přišla i přátelská setkání těch, kteří se třeba i řadu měsíců neviděli. „Víme, že se potkáme s přáteli," potvrdili hasiči Milan Hornof z obce Hředle a Jaroslav Bařtipán z Lubné. A Josef Kraus z obce Skryje dodává: „Navíc je tu hezké prostředí a s kolegy hasiči z okresu se vždycky rád potkám."

Václav Liška konstatoval: „Řadu lidí tady znám osobně, dlouhodobě. Debatovali jsme. Zajímavé je, že je tady dost delegátů i kandidátů na post starosty. Byli čtyři, takže bylo z čeho vybírat. Velký počet delegátů, skoro devadesát, což je více než bývá na některých okresních konferencích, je skvělá zpráva. Je to dobře, že přijeli, protože okresní konference je o tom, aby se lidé setkali, vyměnili si názory. Čím více názorů z různého úhlu pohledu padne, tím lépe."
„Děkujeme touto cestou obci Malinová, jmenovitě starostce Jaroslavě Čechové a místostarostovi Josefu Benešovi, že jsme zde tuto akci mohli uskutečnit ve velmi pěkném prostředí, a také panu Závorovi a jeho kolektivu," poděkoval ještě Josef Kessler.