Letošní 92. valná hromada 141letého rakovnického Sokola byla v mnohém tradiční a v mnohém přelomová.

Stejně jako v předchozích letech pozdravil sokolské rokování pěvecký soubor 3. ZŠ Pavouček vedený paní učitelkou Štenglovou. V nápaditém pásmu připomněl mnohá již pozapomenutá řemesla, například parukáře, dráteníka, formana, mlynáře, kováře či kominíka.

Nescházeli ani starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl, starosta župy Budečské Jiří Kulhavý či dlouholetá župní náčelnice Věra Šašková. Zaznělo i obvyklé bilancování uplynulého roku. Období úspěšného, jen těch financí, dorostenců a cvičitelů kdyby bylo víc. Rakovničtí sokolové se zatím činí v šesti sportovních oddílech.

Nejstarší cvičence zastřešuje Věrná garda, za níž následují oddíly stolního tenisu, žen a dorostenek, společenského tance, badmintonu, Czech Bumbác - Ballu, skateboardu, rodičů a dětí a předškolních dětí, celkem 102 aktivních sportovců. Nechybí ani vydávání Zpravodaje, kulturně osvětová činnost, turistické výšlapy za poznáním, ples. K 31. prosinci bylo v rakovnickém Sokole evidováno 350 členů, z toho 157 dospělých, 1 dorostenec a 192 žáků a žákyň.

Páteční valná hromada TJ Sokol ovšem přinesla i řadu mimořádných informací a změn.

Letitý soudní spor mezi městským úřadem a Sokolem o užívání sokolovny vyzněl s konečnou platností ve prospěch sokolů, takže dnes plně využívají smluvně zajištěné cvičební hodiny. Šárka Malá, náčelnice místních sokolů, byla v minulých dnech zvolena i náčelnicí župy Budečské. Výbor tělocvičné jednoty si pak téměř celý naordinoval mohutnou omlazovací kúru. Odcházejícímu vedení bylo za víc jak desetiletou obětavou a úspěšnou činnost vysloveno absolutorium a nechyběla ani slova díků a ocenění těm nejzasloužilejším.

Dosavadnímu kronikáři a kulturnímu osvětáři Františku Krejčímu (88), archiváři a neúnavnému bojovníku „za sokolovnu sokolům“ Josefu Rajsovi (86), dlouholeté vitální župní náčelnici Věře Šaškové (81) a místostarostovi a redaktoru rakovnického sokolského Zpravodaje Josefu Levovi (81).

Z rukou starosty župy byl oceněn i dosavadní starosta rakovnického sokola Ladislav Štros, který ve svém závěrečném ohlédnutí za činností odcházejícího vedení řekl: „K výměně nás nikdo nenutil, po jedenácti letech je prostě nový impuls třeba, nový elán. Je třeba omladit, provětrat.“

Dlužno dodat, že bratři Tor, Lev, Štros a sestra Kolářová neodcházejí daleko, jen své posty ve výboru zaměnili za členství v kontrolní komisi.

Nově zvolený starosta TJ Sokol Rakovník Josef Helebrant poděkoval přítomným za zvolení a připojil se k díkům starostovi Zdeňku Nejdlovi za dosavadní podporu ze strany města. Za hlavní úkol považuje vytvoření programu, který přitáhne mladé, a pochopitelně úspěšně zvládnutý nácvik na 15. všesokolský slet v roce 2012.

AUTOR: IVO MIČKA