Největší problémy jsou hlavně ve směnách pozemků, které probíhají mezi státními institucemi: Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Další překážkou je stále se měnící cena při výkupu pozemků potřebných pro výstavbu. Proto z úst starostů zazněl ve sněmovně požadavek, aby se cena výkupu pozemků již neměnila, protože jinak hrozí zastavení stavby.
Jednání se zúčastnil s ostatními starosty také Karel Filip, starosta Nového Strašecí:

„Z jednání mám dobrý pocit. Ministr dopravy Dan Ťok ujistil přítomné starosty, že dostavba R6 je nadále prioritou této vlády a příští rok by se měly začít stavět tři úseky. Jsou to úseky Nové Strašecí – Řevničov, Řevničov obchvat a Lubenec obchvat." Tyto tři úseky by měly být financovány z peněz Evropské unie.

Jednání se uskutečnilo na popud poslankyně Markéty Wernerové, která dostavbu R6 podporuje a která se pravidelně zúčastňuje porad při přípravě výstavby silnice R6 ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji.