Svoji troufalost vysvětlují v dopise těmito slovy: „Byť komunální politici, nejsme nováčci a víme, že úspěch či neúspěch záleží na politické vůli. Silnice R6 je letitý problém a je stále více patrné, že chybí politická vůle k její realizaci. Rádi bychom Vám své těžkosti se stavem přípravy a našeho snažení sdělili osobně a požádali o pomoc."

Starostové si uvědomují, že najít si čas na schůzku je v nabitém programu prezidenta téměř nemožné, ale i přesto si dovolují prezidenta požádat o slyšení. Dopis podepsalo sedm starostů z jedenácti.
S nápadem přišel jeden občan Řevničova poté, co se prezident Miloš Zeman vydal na třídenní návštěvu Karlovarského kraje.

Absolvoval ji právě po stařičké karlovarce. Nevolil pohodlnější cestu například vrtulníkem, či po objízdných trasách.

Právě to starostové v dopise velmi ocenili.
Starosta Řevničova Jiří Petráček poté oslovil starosty ostatních obcí.
„Nijak jsem na ně nenaléhal. Jen jsem jim poslal návrh. Do týdne se ozvalo „sedm statečných" kolegů," popisoval Petráček.

Není to poprvé, co se starostové obracejí o pomoc na vládu. Dopis také dostal ministr Dobeš těsně před svým odvoláním v roce 2013. Ten na něj odpověděl.
Další dopis putoval ministru Žákovi v prozatímní úřednické vládě. 

Ten dal výstavbu R6 do popředí zájmů, a proto se rozjela výstavba Lubenec Bošov. Starostové se chtějí obrátit i na nového ministra dopravy Antonína Prachaře.

„Největší překážkou je časté střídání ministrů a ředitelů ŘSD. S novým člověkem jste pokaždé zase na začátku. Ale chuť nám to nevzalo," zkonstatoval starosta Jiří Petráček.
Podle něj je dobré, že se prozatím podařilo dostat problém s výstavbou R6 prostřednictvím médií do podvědomí lidí.

Podařilo se rozjet spolupráci s Karlovarským krajem. Výstavbu v loňském roce podpořil nynější ministr školství Marcel Chládek jako tehdejší náměstek hejtmana Středočeského kraje.

Přípravu a výstavbu rychlostní silnice podporuje poslankyně za ČSSD Karlovarského kraje Markéta Wernerová.
Starostové obcí, které protíná karlovarka, ale nečekají na pomoc od prezidenta s rukama v klíně. Sami spolupracují s hejtmany a náměstky Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje, Státním pozemkovým úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Karlovy Vary, která má na starosti přípravu stavby, a dalšími institucemi, které jsou na stavbě zainteresovány.

Vedou pravidelná jednání o přípravě stavby, hledají cesty a úspěšně pomáhají právě ŘSD ČR Karlovy Vary překonávat těžkosti při jednání s vlastníky pozemků.

„Nejsme starostové, kteří jedním dechem volají po dálnici a vzápětí podporují petici proti navrženému způsobu obchvatu jejich obce," i toto napsali autoři dopisu prezidentu Miloši Zemanovi.

Nyní se starostové scházejí téměř každý měsíc na informativní schůzce s vedením ŘSD Karlovy Vary, zástupci třech krajů, Státního pozemkového úřadu a dalšími zástupci institucí.

Naposledy jednali v polovině ledna v Krupé. Příští schůzka se uskuteční v Hořesedlích třináctého března.