Jaká byla vaše cesta k funkci starosty? Co jste dělal doposud?

Dvacet osm let jsem byl policistou. Z toho osmnáct a půl roku jsem dělal vedoucího obvodního oddělení Jesenice. V roce 2009 jsem odešel na vlastní žádost do výsluhy. Pak jsem vyhrál výběrové řízení na místo vedoucího sociálního odboru v Jesenici. Mám vysokou školu sociálně právní. Pracovali jsme v oblasti dávek v hmotné nouzi a sociální práce. Po dvou letech byl odbor zrušen a přešel pod úřad práce, kde jsem pracoval asi čtvrt roku. Pak jsem nastoupil na Státní úřad inspekce práce pro Středočeský kraj na odbor nelegálního zaměstnávání.

V tomto volebním období jste kandidoval poprvé?
Ano, přemluvili mě k tomu kamarádi. Dostal jsem po tehdejší starostce Marii Wastlové nejvíce hlasů a stal jsem se starostou. Praxi jsem získával na Městském úřadu v Jesenici. Když jsem vystudoval vysokou školu, závěrečnou zkoušku jsem dělal i ze státní správy.

Máte nějaké větší plány v obci v nejbližší době?
Připravujeme rekonstrukci návsi s autobusovou zastávkou ve směru Rakovník – Jesenice. Chtěli bychom tu mít odbočovací pruh, takzvaný záliv, se skleněnou prosklenou zastávkou mimo vozovku, a to i v opačném směru. Pokud to schválí zastupitelstvo, měl by tu ještě být navazující chodník směrem nahoru k obecnímu úřadu. V této chvíli je hotové výběrové řízení. S firmou je podepsána smlouva o díle. Brzdí nás už jen elektrický sloup. Jednáme o jeho přeložení. Jakmile to bude hotové, začneme stavět. Počítám, že by to mohlo být v srpnu. Celkové náklady vycházejí na téměř šest set tisíc korun s DPH. Pokryjeme je z rozpočtu obce. Po nových zastávkách plánujeme úpravu parku před kostelem.

Znamená to nějaké velké zásahy?
Zatím jsme tu měli odborníka. Domluvili jsme se, že předloží projekt, ten projednáme v zastupitelstvu a rozhodneme, jestli ano nebo ne.

Jak je to v obci s kanalizací a čističkou odpadních vod?
Plánujeme, že v příštím roce nebo v tom dalším začneme s přípravným řízením na kanalizaci a čističku. Její rozpočet je odhadem pětatřicet milionů korun. Zatím se povedlo za mé předchůdkyně Marie Wastlové našetřit dost velkou částku. K té jsme něco přidali a máme devět milionů. Až budeme mít zhruba třináct milionů, požádáme o dotaci, abychom nezadlužili obec. Dosud lidé vyvážejí jímky u domů, nebo mají vlastní čističky odpadních vod.

To jsou tedy dost velké akce. Plánujete, nebo už jste udělali i něco menšího?
V obci se pořád něco dělá. Například před i za hospodou je nová terasa s dlažbou na posezení, celkem zhruba za padesát tisíc. Za stejnou částku jsme opravili elektrické rozvody v sále. Ve školce jsou nové záchody a umyvárna i s rozvody vody. Předělala se tam také jídelna. Opravili jsme a natřeli lavičky a dřevěné prvky. Nové je sociální zařízení pro rozhodčí. Vše šlo z rozpočtu obce.

Co bude s budovou staré školy?
Prodat ji nechceme. To se může udělat jen jednou. Nyní je tam nová střecha. V budoucnu se bude muset opravit, aby nechátrala dál. Mohly by tam být například byty.

Stihnete při práci starosty ještě nějaké koníčky?
Mám veterána, nákladní automobil Tatra 805 skříňový z roku 1956 ve vojenské verzi. Kamarádím se spoustou nadšenců, kteří mají rovněž spousty vojenské techniky. Setkáváme se, navzájem si pomáháme a jezdíme na různé srazy.To je moje srdeční záležitost.