Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje, že bezprostředně po jejich dokončení začne stavět navazující úsek dálnice u Krupé. Tato šest a půl kilometrů dlouhá část čtyřproudové komunikace povede jižně od obce, součástí bude i nová mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/229 Louny – Rakovník.

ŘSD podalo žádost o stavební povolení, vykoupenou má většinu pozemků, v místě probíhá archeologický průzkum.

Po zprovoznění přeložky u Krupé, se kterým se počítá v roce 2023, se souvislý úsek dálnice přiblíží až k Nesuchyni, čímž se řidičům z Podbořanska a Žatecka výrazně zrychlí cesta do Prahy.

Vloupání. Ilustrační foto.
Nedaleko od Prahy vládne strach: gang vykrádá rodinné domy
Ilustrační foto.
Silvestrovská veřejná doprava bude zcela jiná než obvykle
Ilustrační foto.
Stěžejní investiční akcí je dostavba kanalizace a čistírny odpadních vod