„Pokud se nám u rybníka i cyklostezky podaří na dotaci dosáhnout, je reálná možnost, že se s oběma akcemi začne už letos. A spolu s nimi i s dalšími. U některých jsme se rovněž ucházeli o dotaci, jiné budeme hradit z rozpočtu,“ uvedl starosta Lubné Pavel Soukup (BEZPP).

close Deník na návštěvě. info Zdroj: DENÍK zoom_in Deník na návštěvě.

První etapa cyklostezky z Lubné do Rakovníka bude se smíšeným provozem, aby ji mohli využívat nejen cyklisté, ale i pěší nebo in-line bruslaři. Povede od firmy Rakotrans Logistika podél okraje lesa až ke křižovatce silnic 22912 a V Lubnici. „Katastr nám končí chmelnicí, která se nachází dvě stě metrů od křižovatky, a tak jsme se domluvili s Rakovníkem, že část povede i přes jeho území. Cyklostezka se napojí na desetimetrový nájezd za křižovatkou. Odtud by v budoucnu měla vést druhá etapa cyklostezky směrem k Hostokryjím,“ připomněl Soukup.

Náklady se odhadují na 16 milionů korun. Obec už má vydané stavební povolení. Na začátku léta by pak měla znát verdikt o dotaci.

Druhou největší investiční akcí, na kterou už je rovněž vydáno stavební povolení a čeká se na výsledek dotace, je vybudování rybníka v oblasti zvané Krčel, vedle Jalového potoka. Rozdělen bude na dvě části. Ta menší bude napouštěcí, kde zakalená voda projde filtrací přes rostliny a vteče do hlavní nádrže o objemu zhruba 0,4 hektaru.

„Průtok potoka je nízký a nějakou dobu bude trvat, než se rybník naplní, ale až bude vody dostatek, vznikne tam přepad a voda se z hlavní nádrže bude vracet zpět do potoka,“ vysvětlil lubenský starosta. Náklady jsou přibližně 14 milionů korun.

Dalším ze záměrů, závislých na získání dotace, je restaurování kazatelny v místním kostele sv. Jiří. Obec dává svatostánek, stojící v těsném sousedství radnice, dohromady už několik let. Díky dotacím se podařilo zrestaurovat oltář včetně obrazu, objekt se kompletně vymaloval a specializovaná firma odstranila holubince.

Kazatelnou by byly vnitřní úpravy u konce. „Ještě chystáme rekonstruovat věž kostela, neboť střecha je prolezlá a do objektu zatéká. Vše ale závisí na tom, zda církev převede kostel do našeho vlastnictví, což by mohlo být už letos. Potom bychom se mohli poohlédnout po nějakém dotačním titulu,“ poznamenal Soukup.

Lubenští rovněž zažádali o dotaci na opravu čtyři metry vysoké kamenné zdi pod obecním úřadem, která sousedí s chodníkem. „Je tu výškový rozdíl, nechali jsme si proto udělat statický posudek a bylo nám doporučeno zeď opravit. Projekt už máme hotový, vše se bude opět odvíjet od získání dotace,“ konstatoval Soukup, podle něhož by oprava zdi mohla stát tři miliony korun.

close Zídka pod budovou obecního úřadu v Lubné. info Zdroj: Deník / Josef Rod zoom_in Zídka pod budovou Obecního úřadu v Lubné.

Menší investiční akcí, kterou bude hradit pouze obec, je přístavba garáže k místní hasičské zbrojnici. Lubenští hasiči před nedávnem od obce obdrželi automobil, který si upravili na výjezdní transportér, avšak zatím pro něj neměli zázemí. Garáž za zhruba 600 tisíc korun se bude stavět ještě letos.