Úsek mezi Krušovicemi a Novým Strašecím je rozdělen na dva menší úseky. Jeden navazuje na dálnici D6, druhý je obchvat obce Řevničov a práce zde postupují časově souběžně. „Oba stavební úseky budou do užívání předány současně jako jeden celek do konce roku v celkové délce 9750 metrů. Konec bude u krušovického pivovaru,“ přiblížil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

U pivovaru se zatím bude dálnice vracet zpět na stávající silnici I/6 a v budoucnu zde naváže stavební úsek 3 Krupá přeložka. Náklady na realizaci téměř desetikilometrového úseku se pak blíží k částce 1,3 miliardy korun.

Delší úsek „D6 Nové Strašecí-Řevničov“ měří 5,5 kilometru a jedná se v podstatě o přeložku stávající silnice I. třídy I/6. Prvních 1800 metrů pokračuje v linii současné „Karlovarky“, zbývající část je ovšem navržena kompletně jako nová komunikace. „I když je její prostorové vedení maximálně přizpůsobeno souběhu se současnou Karlovarskou silnicí, jsou zde výškové úpravy. Tato část zahrnuje například i pět mostů, z toho dva na dálnici, dva přes dálnici a jeden na jiné silnici,“ doplnil Buček. Délka mostů činí téměř 300 metrů. V úseku budou také tři protihlukové stěny v celkové délce 1645 metrů.

Druhý úsek D6 „Řevničov obchvat“ v délce 4200 metrů navazuje na ten první před křížením stávající silnice I/6 se silnicí I/16 (směr Slaný). Silnice ze Slaného se zde napojí na budovanou dálnici a bude tvořit spojnici mezi dálnicí D6 a D7 Praha-Chomutov. Dále je obchvat veden jižně od Řevničova a od severovýchodu obchází Krušovice, kde na severozápadní straně obce navazuje zatím zpět na silnici I/6.

„Stav rozestavěnosti je na obou stavbách téměř ve stejné fázi. Jsou provedeny zemní práce, dále se provádějí práce na středových kanalizacích a systémech SOS a rovněž nestmelené a stmelené konstrukční vrstvy komunikací,“ řekl Buček.

Na všech mostech jsou již dokončeny nosné konstrukce a byly zahájeny stavební práce na příslušenství mostů. „V následujícím období budou dokončeny konstrukční vrstvy včetně vodorovného dopravního značení, ohumusování a osetí svahů, výsadba zeleně a budou provedeny dokončovací práce na mostech,“ dodal Buček za ŘSD.

Práce zatím probíhají podle harmonogramu a hotovo by mělo být ke konci roku. Občanům zdejších obcí přinese nový úsek dálnice značnou úlevu, neboť silnice spojující Karlovy Vary s Prahou je značně zatížená. Například v roce 2016 projelo centrem Řevničova v pracovních dnech více než 13 tisíc vozidel, z toho pětina byla nákladní auta.

„Mimo zklidnění dopravy v obcích přinese dálnice i zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží její negativní dopad na životní prostředí,“ doplnil Buček.

Harmonogram stavby D6:

- Úsek dálnice D6 končící u Nového Strašecí byl uveden do provozu již v roce 1985
- V současnosti se na D6 staví 15 km dálnice, z toho deset mezi Novým Strašecím a Krušovicemi
- Projekt na úsek Krušovice-Nové Strašecí byl vypracován již v listopadu 2006
- Stavět se zde začalo o více než 10 let později - v prosinci 2017
- Úsek měří celkem 9750 metrů a je rozdělen na dva menší úseky
- Náklady na realizaci tohoto úseku činí 1,3 miliardy korun
- Do roku 2024 má být hotová čast D6 až k hranicím rakovnického okresu
- Dálnice D6 by měla být kompletně dokončená v roce 2027