Další podstatný krok nastal v rámci stavby úseku dálnice D6 kolem Řevničova. Nedaleko od této obce byla v první půli května doprava převedena na novou přeložku silnice I/6, která bude v budoucnu zařazena do kategorie silnic II. tříd s označením II/606. Přeložka v délce 1569 m se nachází mezi Řevničovem a Krušovicemi a vede také pod mostem pod budoucí D6.

Původní trasa I/6 bude z velké části rekultivována. Převedení provozu bylo nutné proto, aby v místě protnutí stavby s původní I/6 mohlo vzniknout těleso nové D6. S jejím zprovozněním se nadále počítá v letošním roce.

Už začátkem května byl zprovozněný také most na silnici III/2372, která spojuje Třtici a oblast U Nádraží Řevničov. Celý 5,6 km dlouhý úsek dálnice mezi Novým Strašecím a Řevničovem bude zprovozněn už v letošním roce. Zatím řidiči využívají část trasy na jedné polovině vozovky.

Stavba desetikilometrového úseku dálnice běží podle harmonogramu, do provozu by se měl uvést v závěru letošního roku. Významně se tak zlepší silniční spojení rakovnického okresu s Prahou.

Chorvatská Istria
Pozor na cesty za hranice: Podívejte se, jaké zákazy platí ve vybraných zemích
Znovuotevřené kadeřnictví KA, 11. května 2020 v Ostravě. Kadeřnice Andrea Kotalová obsluhuje zákaznici.
PŘEHLEDNĚ: Kdo odloží roušku, a jak se mění podmínky pro cestování