Jak ovšem mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl, k stavbě bylo přikročeno až letos v květnu na základě požadavku starosty Řevničova Jiřího Petráčka, který předložil na začátku předloňského roku.

„Pan Petráček uvedl, že při výstavbě okružní křižovatky za plného provozu na stávající karovarské silnici by s určitostí došlo k dopravnímu kolapsu v obci, proto bylo rozhodnuto o výstavbě provizorní křižovatky, která byla rozšířena z důvodu lepšího odbočení z karlovarské na slánskou silnici,“ vysvětlil Jan Rýdl.

Realizace provizorní křižovatky tedy byla zvolena proto, že nemělo dojít k masivnímu omezení dopravy. K samotné výstavbě kruhového objezdu mělo dojít až po zprovoznění nového úseku dálnice D6, ke kterému došlo na konci listopadu a převedení dopravy na tuto komunikaci. Krajský úřad středočeského kraje ovšem vydal povolení realizace okružní křižovatky až od 1. května tohoto roku.

„Jedním z důvodů bylo zimního období, ale také koordinace s plánovanými opravami, které prováděla Správa a údržba silnic středočeského kraje,“ přiblížil tiskový mluvčí ŘSD s tím, že o všech uvedených změnách postupu výstavby byly včas obeznámeny všechny orgány státní správy, tedy obecní, městské a krajské úřady.