Stavba víceúčelového studijního a společenského centra měla být hotová do konce minulého roku a ani teď není jisté, zda se stihnou ve druhé polovině března nedodělky dokončit. Deník oslovil i zástupce stavební firmy, kteří však na dotaz nereagovali.

Nyní zbývají dokončit většinou pouze drobnosti, práce ale postupují pomalu. „Zbývá spojit koncové prvky, elektroinstalace, nějaké opravy. Jde o drobné nedodělky. Slibují každým dnem, že už to bude hotové, ale trvá to takto už dlouho,“ uvedla Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic.

Město už dvakrát prodloužilo termín předání stavby, nejdříve z konce září do závěru minulého roku, pak až do konce března. „Firma nás už jednou vyzvala k předání, ale stavbu jsme nepřevzali, neboť tam byly pořád určité nedostatky, které bránily v jejím užívání, například chybělo zábradlí, protipožární dveře a další nedodělky. Před více než týdnem jsme zde měli zástupce firmy, kdy jsme si vyříkali určitě věci, a doufáme, že své činnosti firma urychlí, neboť jsme vázáni na poskytnutí dotace,“ vysvětlil starosta Rakovníka Luděk Štíbr.

Město má přislíbenu dotaci na stavbu a vybavení v součtu za 75 milionů korun. Firmě nabíhá od začátku roku penále, které je odstupňováno. Nyní jde o 50 tisíc korun denně, a je tedy i v jejím zájmu předat stavbu do konce března.

Hrozba krácení dotace

„Smlouva o dílo umožňuje, že penále, které je dnes už v řádu milionů, můžeme započítat do fakturace. Budeme postupovat podle znění platné smlouvy. Pokud by na základě nedokončení stavby firmou došlo ke krácení dotace, budeme to požadovat od ní,“ upozornil starosta.

Během stavby se vyskytlo několik komplikací, které ovšem stavby podobného typu provázejí pokaždé. Například byly zjištěny problémy s vytápěním, oproti předpokladům musel být sundán dřevěný krov v rohové budově a nahrazen ocelovou konstrukcí. „Problémy nebyly nijak tragické, řešily se nějaké méněpráce a samozřejmě vícepráce. Ze strany firmy byl požadavek na navýšení, avšak to nesmí přesáhnout patnáct procent v rámci výběrového řízení. Smlouva skončila na konci roku, takže už není možný dodatek. Pokud se firma ozve a poukáže na inflaci a nárůst cen - a bude to skutečně oprávněné a prokázané, může o tom rozhodnout zastupitelstvo,“ připomněl Štíbr.

Kromě firmy POHL ve studijním centru aktuálně působí ještě jedna ze tří firem, které dodávají vybavení. „Firma musela čekat na ukončení stavebních prací v dětské části knihovny, ale už nastoupila. S dodáním nábytku nebyl problém. Stejně tak s parterem, kam nastoupila firma, která rovněž musela čekat na dokončení stavebních prací. Nyní dokončuje dlažbu a ještě se před centrem zasadí lípa,“ popsal starosta.

Poté nastoupí logistická firma, kterou si objednala knihovna. Ta se postará o stěhování knih a dalších komponentů z oddělení knihovny a infocentra. Stěhovací práce by měly trvat tři až čtyři týdny. „Věřím, že v průběhu května bude slavnostní otevření, na které všichni čekáme,“ uzavřel Štíbr.