Starosta Tomáš Valer potvrdil: „Do obce tak přišlo více prostředků. U Senomat to konkrétně dělá zhruba 1,8 miliónu korun ročně. Takže když člověk dělá dobře výběrová řízení a snaží se náklady vydat jen racionálně, tak si myslím, že tyhle peníze přináší efekt a v obci se tak dá udělat hodně práce."
Senomaty, Nouzov a Hostokryje tím pádem nejsou tak zoufale závislé na dotacích, jak to bývalo dříve. „Tím ale neříkám, že o ně nežádáme. Každou možnost využijeme. I nyní máme zažádáno, ale přece jen nám další objem vlastních peněz dává vlastní, větší prostor," zdůraznil Valer.

Po několika letech čekání se tak konečně povedlo rozjet stavbu kanalizace v Nouzově. „V tuto chvíli má funkční kanalizaci zhruba polovina Nouzova. Takže má už možnost se připojit. Letos máme požádáno o dotaci. Kdyby vyšla, dostavíme ji letos, kdyby ne, bude to trvat sice o trochu déle, ale Nouzov má reálnou naději, že do dvou let bude kompletně zasíťován. Také jsme proto rozhodli, že zahájíme projektové práce v Hostokryjích. Což je poslední část, která sítě ještě nemá," popisoval dále starosta Valer.

Starosta městyse Senomaty Tomáš Valer se s námi podělil o radost z několika úspěchů, kterých se v uplynulém i letošním roce podařilo nejen v Senomatech, ale i přilehlých obcích Nouzově a Hostokryjích, dosáhnout.

Při cestě ze Senomat na Brant si nelze nevšimnout nových domů, které zde vyrostly doslova jak houby po dešti.
Je to, myslím, veliký úspěch. Senomaty se rozrůstají nejen směrem na Nouzov, ale nová stavební lokalita nám vyrostla i Na hradišti. V uplynulých letech jsme zasíťovali dvacet stavebních parcel a v tuto chvíli už je jich sedmnáct prodáno! To byl, myslím, dobrý počin, který nejenže městysi pomohl finančně pomohl, ale jsem především rád, že zájem o to stavět v Senomatech neutuchá.

Důvody jsou, myslím, jasné…
Senomaty leží v pěkné krajině blízko Rakovníka. Je zde dobré spojení do práce i škol i slušná vybavenost. Vzdálenost není největší a tím, že městys roste, se rozšiřuje i vybavenost, protože to u nás začíná být zajímavé i pro služby.

Povedlo se vám dotáhnout do konce několik stavebních akcí.
Velkou radost mám, že jsme zrealizovali dětské hřiště v Senomatech. Dlouho jsme na něj neměli peníze. Bylo to podobně jako s Nouzovem. Nejprve jsme se pokoušeli získat dotace, a když se to nepodařilo, tak jsme do toho šli s vlastními prostředky.

Do jeho realizace byly zapojeny i děti…
Kde hřiště bude, jak bude vybavené – do těchto návrhů byla zapojena i místní základní škola. Děti kreslily návrhy a některé byly i poněkud nerealistické. Kreslily například, že by součástí hřiště mělo být letní kino nebo zoologická zahrada. Nakonec se hřiště pěkně povedlo a je dnes součástí areálu sportovního klubu.

Loni jste kompletně vykoupili pozemky…
Celé hřiště, všechny plochy, jsou dnes už buď majetkem obce nebo sportovního klubu a s klubem jsme domluveni, že ke konci září bude i sokolovna a jejich pozemky převedeny na obec, neboť sami nemají dost prostředků aby to všechno utáhli.
Sokolovna se bude také postupně rekonstruovat.

Je tu krásný areál, kde počítáme, že bude také dětské hřiště. Vedle byl původně také volejbalový kurt, takže uvažujeme, že bychom ho obnovili. Pokud by se povedlo získat další dotaci na víceúčelové hřiště,tak by tady v prostoru tréninkového hřiště mohlo být . A až se opraví sportovní hala, tak by mohla pro školu sloužit jako tělocvična a i pro veřejnost v zimě by to byl krásný areál.

Většina pozemků byla privátních, takže jsme v letech 2012-2013 investovali milion jen do výkupu pozemků, ale myslím si, že takto pěkný areál v centru obce bychom už nikdy nezískali. Stálo to za to.

Na hřišti jste měli nějaký problém s vodou?
Podařilo se odvodnit prostor u fotbalového hřiště, kde jsme měli léta problémy s tím, že tam byly přerušeny drenáže a hřiště se nám po každé větší srážce zaplavovalo. Podařilo se postavit nový odvodňovací systém, který, jak jsem se nedávno při dešti sám přesvědčil, funguje. Je to dobré.

A když jsme u té vody. Jak to vypadá s rybníkem?
Loni se podařilo dokončit náš dlouholetý rest. Opravit přítok i odtok ze senomatského rybníka. Rybník má už dnes plný stav vody, což dlouho nebylo. Podařilo se nám obnovit i bezpečnostní přeliv.
Pronajalo si ho ve výběrovém řízení na nájemce Rybářské sdružení Přílepy – Nouzov. A Milan Mendel, který rybaření miluje, bydlí kousek od rybníka, tak o něj pečuje.

Ještě zpět k těm sportovištím. Obec má nově opravený tenisový kurt?
Původně tam byla jen travnatá, dost zanedbaná plocha. Je tomu patnáct let zpátky, kdy se nám pozemek podařilo odkoupit. Srovnali jsme ho, zatravnili a udělali hřišťátko na fotbálek. Pak byl zájem o to, udělat tam volejbalový kurt, a poté přišel návrh, že by bylo lepší hrát tam tenis, tak jsme kurt trošku zvětšili. Jenže to stále nebyla dostatečně velká plocha. Výběhy byly příliš krátké, a když už se chlapy naučili trochu hrát, tak byli stále zády v drátěnce.
Takže nedávno přišli s iniciativou, zda by jim obec nevyšla vstříc a kurt se neprodloužil. A tak jsme se ve spolupráci s Tenisovým klubem Senomaty dali do práce. Obec uvolnila prostředky a lidi. Provedli jsme zemní práce, uložilo se štěrkové podloží, koupila se nová drátěnka a tyče. Sportovní klub si pak umístil antuku a natírá konstrukce. Musím také zmínit, že si klub sehnal sponzora, který sponzoroval provedení základních zemních prací. Takže jsme ve spolupráci prodloužili kurt a dnes už by měl být v předpisovém rozměru.

Kanalizaci byste chtěli vybudovat i v Hostokryjích?
Probíhají projekční práce na splaškovou kanalizaci i v obci Hostokryje. Provedli jsme výběrové řízení na projektanta. Firma z Karlových Varů v tuto chvíli provádí výškové měření a připravuje první návrh trasy kanalizačních řadů. Tato firma kdysi vyhrála výběrové řízení a projektovala splaškovou kanalizaci i v Senomatech. Máme s ní tedy dobrou zkušenost.

Nějaké inovace se odehrály také v kulturním domě.
Ano. Loni dostal novou kotelnu. Letos budeme pokračovat výměnou rozvodů. Obecní úřad, který je vytápěn akumulačními kamny, bude připojen také na teplovodní rozvody. Takže celý objekt, restaurace, ubytovací zařízení nad restaurací, sál, obecní úřad, knihovna i kancelář mikroregionu, budou mít centrální vytápění. Loni jsme vše platili ze svého. Letos máme požádáno o dotaci na kraji. Doufáme, že klapne.

A škola?
Máme projekt na kompletní rekonstrukci budovy základní školy. V uplynulých letech jsme dělali zateplení stropů, výměnu všech oken, dveří.
V loňském roce jsme z vlastních prostředků provedli izolaci proti vzlínající zemní vlhkosti. Tedy ještě před tím, nežli se bude dělat fasáda.
Letos čekáme, jak dopadne žádost o dotaci. Rádi bychom školu zateplili, udělali novou fasádu na zbytku školy, kde je zatím provedena jen na části.
Tam je objem projektových prací asi milion sedm set tisíc korun. Žádáme o peníze z Operačního programu životního prostředí.

V Nouzově také přibývá obyvatel…
Bývalo tu 104 obyvatel, dnes jich tu žije 132. Myslím, že zájmu bydlet tady hodně prospívá blízkost vyhlídky.
Také v restauraci to hodně žije.

I tady jste investovali…
Po výstavbě kanalizace na Nouzově jsme provedli opravu centrální uličky před hostincem, která se nacházela v naprosto dezolátním stavu. Nedávno byla dokončena. Povrch jsme provedli v žulové dlažbě.

A restaurace má také nový kabát.
Požádali jsme architekta Petra Kutnara, který má třeba na starosti památkovou zónu v Budyni nad Ohří. Řekli jsme mu, zda by mohl navrhnout reálný, důstojný vzhled budovy. Dostavěly se štíty nad vchodem a průčelový štít. Budova není dle projektu z roku 1923, je baroknější, ale vypadá moc hezky.
Uvnitř je nové centrální vytápění na sále. To je také novinka. Až do loňského roku se zde topilo v kamnech. Sice je to romantika, ale tahat kýble s uhlím a dřevem… A navíc se tam prášilo a velká kamna na sále si vzala i metrák uhlí denně. Umíte si představit, jak je ústřední topení lepší.

Na jaké akce byste v příštích měsících veřejnost do Senomat pozval?
Na tradiční turistický pochod Za duhou, který pořádáme 3. května. V polovině června je zase Senoseč. Loni se hodně vydařila. Je to už docela veliká akce a věříme, že se vydaří i letos.