„Žijeme ve složité době a ať chceme nebo ne, naše stavebnictví je závislé na zahraničních pracovnících. Obě zakázky, od kterých firmy odstoupily, byly poměrně velké. V případě rekonstrukce mateřské školy jsme museli výběrové řízení zrušit a čtyřměsíční snažení přišlo vniveč,“ posteskl si starosta Jesenice Jan Polák.

Druhou odmítnutou zakázkou byla rekonstrukce hasičské zbrojnice. V obou případech firmy uváděly shodné důvody, a to nedostatečné kapacity. Chyběli jim zejména dělníci z Ukrajiny. „V případě hasičské zbrojnice ještě pokračujeme v hodnocení a řešíme další nabídky v pořadí. Problém ale je, že většina akcí se financuje z dotací a jsou ohroženy termíny k doložení podkladů pro vydání rozhodnutí o udělení dotace od jejího poskytovatele,“ upozorňuje starosta.

Hotova měla být také rekonstrukce chodníků ve Wintrově a Nezvalově ulici, kde se stavba výrazně prodlužuje a stavební firma argumentuje tím, že má přehršel zakázek. „Jsou to komplikace a musíme si s tím poradit tak, jak umožňují dotační podmínky. Případně to řešit i sankčnímu ujednáními, která jsou ve smlouvách. Nedá se nic dělat,“ krčí rameny Polák.

Jeseničtí však nejsou zdaleka sami. Také v Novém Strašecí firma, která opravuje místní kulturní centrum, nemá pracovníky. „Stavbyvedoucí denně vyhlíží pracovníky, má mu přijet devět zahraničních dělníků, ale nepřijíždějí. Je tedy možné, že se realizace oproti původnímu plánu prodlouží,“ připouští novostrašecký starosta Karel Filip, který ale zároveň podotýká, že ostatní zakázky běží podle plánu.

Podle plánu ale nejdou opravy chodníků v okolí sídla obecního úřadu v Krušovicích. „Původně jsme měli začít už v červenci, ale firma toho má teď kvůli koronaviru hodně, všechno se posunulo, takže se realizace přesune až do podzimu. Tento týden už by se mělo začít,“ říká starostka obce Markéta Fröhlichová.

O tom, že firmy nemají pracovní kapacity, se přesvědčili také v Čisté. Vedení obce dělalo výběrové řízení na vybudování místa aktivního odpočinku ve Zdeslavi, ale přihlásila se pouze jediná firma. „Ne, že by ostatní firmy neměly zájem, ale zkrátka neměly pracovníky, aby vše zvládly v požadovaném termínu řízení. Je tedy vidět, že některé firmy nemají kapacity. Na druhou stranu rekonstrukci tříd ve škole zvládla jiná firma jen přes prázdniny, což bylo úctyhodné,“ poukazuje čistecká starostka Blanka Čebišová.

Problémy se zakázkami zatím nezaznamenali například v Pavlíkově, Mšeckých Žehrovicích a ani v Rakovníku. „Vím jen, že při rekonstrukci ulice Zdenka Štěpánka pro firmu pracovali zahraniční dělníci, kteří se pak nestačili vrátit zpátky a chyběli jim zaměstnanci. Zhotoviteli se ale povedlo vše zabezpečit a zakázku zvládl zrealizovat včas,“ dodal starosta Rakovníka Luděk Štíbr.