Michal Stehlík, bývalý ředitel rakovnické nemocnice, byl Okresním soudem v Rakovníku odsouzen na tři roky odnětí svobody v trvání tří let ve věznici s dozorem a po stejnou dobu nesmí vykonávat ani manažerskou funkci. Stehlík se opět proti rozsudku odvolal, a tak kolotoč soudů může pokračovat.
Stehlíkův obhájce mnohokrát vyjádřil s obžalobou svého klienta zásadní nesouhlas. Podle něho se jedná o mocenský boj a Michal Stehlík se stal v době privatizace nemocnice nepohodlnou osobou. „Cítím se nevinen,“ zdůrazňuje Michal Stehlík. Je přesvědčen, že přístroje skutečně poškodil blesk, čemuž nasvědčuje fakt, že byly poškozeny najednou a jejich závady se vymykaly běžným poruchám.
Připomínáme, že trestného činu podvodu se měl Michal Stehlík dopustit v letech 2003 a 2004 tím, že požádal o vyplacení pojistného za škody způsobené bleskem na zdravotních přístrojích nemocnice. V březnu loňského roku ho Okresní soud v Rakovníku odsoudil. Tehdy padl totožný rozsudek s tím nynějším. Michal Stehlík měl poškozené pojišťovně uhradit částku 1 milión 451 tisíc korun. Obžalovaný se tehdy proti tvrdému rozsudku odvolal.
Krajský soud březnový rozsudek okresního soudu zrušil s ohledem na závěry znaleckého posudku nově předloženého obhajobou, a tak se v prosinci loňského roku Michal Stehlík opět vrátil před soud rakovnický. Před soudem tehdy vypovídal například František Topolanský, přední specialista v České republice na škody způsobené bleskem. Potvrdil, že inkriminované přístroje byly poškozeny atmosférickým přepětím, které je elektromagnetickým projevem blesku. Doložil také informace společnosti Global Atmosferics monitorující bouřkovou činnost na území Evropy. Jejich přístroje zaznamenaly bouřkovou činnost s údery blesku do země mimo jiné také v blízkosti Rakovníka. „Jak je ale možné, že pokud byly přístroje čtrnáctého srpna poškozeny bleskem, že byly v následujících dnech používány, jak dokládají záznamy z jejich provozních deníků a deníků pacientů,“ otázal se tehdy soudce Stanislav Kos. Na to znalec tehdy pochopitelně odpovědět nedokázal.