Zmiňovaný handicap zřejmě místním nahrazují přírodní krásy. V současné době má obec 206 obyvatel. Kdysi jich zde žilo 220. Podle starosty Františka Štilera je velká škoda, že nelze stavět ve spodní části obce Branov.

„Zajistili bychom si tím další rozvoj obce, nové obyvatele," vysvětlil s tím, že je problém v tom, že dle historiků měl v těch místech kdysi stát původní Branov. „A tak je velmi pravděpodobné, že by zde mohly být při různých zemních a výkopových pracích učiněny archeologické objevy. Pak bychom museli objednat záchranný archeologický výzkum. Ale ten bychom si jako obec nemohli finančně dovolit," doplnil František Štiler.
„Obec by ráda budovala, ale je to otázka počtu stavebních parcel. Obec má pozemků dost, ale jak jsem již řekl, ne všechny jsou reálné ke stavbě," konstatoval František Štiler.

Schválený územní plán je tedy jen v horní části Branova. „Devadesát devět procent z nich jsou pozemky soukromé," uvedl František Štiler.
Kompletní územní plán dle jeho slov zaplatila soukromá osoba. „Jde o člověka, který chce v Branově postavit tři domy," nastínil František Štiler.

Během května by se mělo v Branově začít pracovat na posílení vodovodního řadu. „V horní části obce je malý tlak. Takže se stává, že pokud jeden pustí vodu, druhý ji nemá. Máme vyřízeno stavební povolení a projektovou dokumentaci a bude posílen přítok do vodojemu. Občané horní části obce už by tedy v budoucnu neměli mít problémy s dodáváním vody," vysvětlil starosta.

V místech zvaných Klucná (zkratka do Branova z Roztok) by se měla v těchto dnech opravit silnice.
„Na přívoze se bude malovat sociální zařízení a pracuje se na zastřešení přístaviště, tam, kde kdysi stávala stodola. Budou zde také instalovat boxy pro lodě," dodal ještě k tématu výstavby starosta František Štiler.