S příchodem podzimu přichází i topná sezona. Mnoho obcí se halí do bílého závoje způsobeného mnohdy právě kouřem vycházející z komínů. Od ledna minulého roku sice platí zákon na ochranu ovzduší, nicméně někteří lidé i nadále spalují vše, co jim přijde pod ruku.

Starostové a hlavně úředníci se shodují, že potrestání hříšníků je velmi složité, přestože zákon umožňuje úředníkům vstupovat do soukromých objektů, aby zkontrolovali, s čím majitel v kotli topí, zda se jedná o palivo doporučené výrobcem i v jakém stavu kotel a komín je.

Podle starostů obcí na Rakovnicku se většinou v obcích jedná o jedny a ty samé „čmoudili“. „Snažíme se to s nimi řešit individuálně, nicméně to není tak jednoduché, jak se zdá. Tedy pokud někomu vychází šílený kouř z komína, že musíme hned zasáhnout,“ shodli se oslovení starostové. Situace ovšem prý není nikterak dramatická. A jejich slova potvrzují i úředníci z Odboru životního prostředí Městského úřadu Rakovník.

Nový zákon sice dává možnost kontrolovat kotel, kotelnu a sklad paliva, nicméně finanční postihy pro „čmoudili“ zatím nepadly. Nejčastěji se pak úředníci zabývají podněty a nebo stížnostmi na základě udání, nikoliv z iniciativy obce či úředníků.

Co do kotle nepatří plasty, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo, zbytky jídla, tráva ze zahrady, listí, celobarevné letáky a časopisy, tetrapak neboli šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu atd.

„Odbor životního prostředí eviduje několik stížností či podnětů tohoto typu. Zatím však nebyla udělena žádná pokuta, jelikož případné přestupek je velmi těžko prokazatelný,“ informoval mluvčí rakovnického úřadu Jiří Cafourek s tím, že podle občanského zákoníku je možné využít cestu soudní. To znamená obrátit se žalobou na příslušný soud.

Podle zákona se vlastník věci musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka či souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Platí to i o vnikání zvířat.

Jako důkaz může posloužit výpověď svědků, fotografie či video. Pokud bude důkazem právě video, je potřeba natočit buď dvě s časovým odstupem, nebo jedno v délce 30 minut, aby z něho bylo zřejmé, že soused v danou chvíli pouze nezatápěl. Úředníci pak z videa zkoumají podle Ringelmannovy stupnice míru znečištění Po shromáždění výše uvedených důkazů pak pověření úředníci pošlou znečišťovateli dopis, kterým jej upozorní na možné porušování zákona a na možnost následné kontroly domácího kotle. Dále ho upozorní na možné finanční sankce.

V případě, že se zjistí, že v kotli někdo topí neschváleným palivem, či dokonce odpadem, může dostat pokutu ve výši až 50 tisíc korun. Pokud už pověřený úřad termín kontroly předem nahlásí a dotyčný přesto nebude doma nebo nebude chtít kontrolory vpustit dovnitř, hrozí mu taktéž pokuta až 50 tisíc korun. Plošné kontroly většina obcí s rozšířenou působností neprovádí.

Co je Ringelmannova stupniceJde o šest čtvercových polí s různou intenzitou černé barvy na bílém podkladě. Podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb. je přípustné, pokud kouř není tmavší než stupeň dvě.
1. stupeň – 20 procent černé barvy na bílém podkladě
2. stupeň – 40 procent
3. stupeň – 60 procent
4. stupeň – 80 procent
5. stupeň – 100 procent