To je myšlenka, kterou středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) zdůraznil krajským zastupitelům v rámci nedávné debaty ke zrušení učňovských stipendií. Jejich vyplácení podle něj zájem o potřebné obory nezvedlo – avšak situace by se prý mohla změnit, když se mezi mládeží rozkřikne, že od svěráků a pilníků postoupila učňovská příprava k trendům 21. století.

Právě tím se podle Váchových předpokladů stanou řemesla atraktivní už ve chvíli, kdy se žáci základních škol rozhodují o své profesní dráze. Uvažuje se třeba i o tom, že nákladnější techniku například pro zemědělské a zahradnické obory by kraj mohl pořídit pro více škol dohromady; učiliště by si ji navzájem půjčovala.

Unikát v rámci republiky

Příkladem, jak moderní prostředí může vzbudit pozornost, by se měla stát Střední škola služeb a řemesel ve Stochově na Kladensku. Tam na čtvrtek chystají velkou slávu spojenou s otevřením moderní výukové haly pro přípravu budoucích klempířů. Vybavena je tak, že vyučující ze škol, které také nabízejí obor klempíř, ji považují za vzor, k němuž by se snad jednou rádi přiblížili. Srovnatelné prostředí pro praktický výcvik totiž v republice neexistuje.

Závistivě však pošilhávají nejen zástupci jiných škol: k dispozici pro odbornou přípravu dostanou učňové moderní stroje, jaké nemají ani některé klempířské firmy.

Nechybí mezi nimi ohýbačka plechu o délce až šest metrů, zakružovačka, drážkovačka, profilovačka – nebo dělicí linka, jejíž pořízení přišlo na více než milion. Ve výukové hale však nechybí ani soustava modelových střech nebo slaňovací věž. A radní Vácha si pochvaluje: přesně tohle je správná cesta.„Klempířské řemeslo je dnes na trhu práce nedostatkové zboží. Věříme, že nové moderní centrum pomůže škole přitáhnout nové zájemce o tento obor – a nedostatek klempířů bude již brzy minulostí,“ poznamenal.

Na zkušenou do Rakouska

Vybudování výukového centra za více než 23 milionů korun (kdy s financováním pomohly dotace z Integrovaného regionálního operačního programu) nicméně nebylo rychlou reakcí na aktuální volání po zlepšení podmínek pro praktický výcvik. Od první myšlenky uplynulo devět let, připomněla ředitelka školy Jaroslava Pichová.

„Museli jsme překonat mnoho obtíží – ovšem stálo to za to,“ konstatovala. S poznámkou, že vybavení haly mnohonásobně převyšuje dosavadní výukové prostředí. Však si také Stochovští přivezli inspiraci ze zahraničí; z partnerské školy v dolnorakouském Mistelbachu, kam žáci stochovské školy jezdí i na stáže.