Město Nové Strašecí se v loňském roce pokusilo navázat partnerské vztahy s několika zahraničními městy. „Opětovně jsme reagovali na původní kladné odpovědi zahraničních měst a to se San Vicente de la Barquera ze Španělska, Arnay-leDuc z Francie a s Bad Bergzabernem z Německa. Všem jsme rozeslali pozvání do České republiky na září 2008. Z žádného města nedošla jediná odpověď, či odezva,“ řekl starosta města Nové Strašecí Pavel Vaic. V současné době není jednouché navázat vztahy také z toho důvodu, že spousta měst již partnerské vztahy má a na další už prostředky nemá. Proto se rada města Nového Strašecí rozhodla využít nabídky z Francie. „Jedná se o město Clerval, které registruje Svaz měst a obcí České republiky. Byl jsem pověřen zaslat oslovující dopis s propagačními materiály města,“ uvedl Vaic.

Město Clerval

A co město může nabídnout? Město Clerval se nachází jihovýchodně od Paříže mezi městy Dijon a Štrasburk, v blízkosti hranice se Švýcarskem. V současné době má město přes tisíc obyvatel. V oblasti zemědělství je zde produkce mléka, sýrů, obilovin a masa. Město se také zaměřuje na strojírenství a výrobu plastů. Clerval nabízá turistům možnost rybolovu, výletů a na své si přijdou také zájemci o cykloturistiku a kempování. Město nabízí vzdělání jak v základní škole, tak i na gymnáziu.