Lokality, kterých se tato problematika týká, jsou U Spravedlnosti naproti hřbitovu, kde je zástavba domů v realizaci, dále se jedná o lokalitu Na Spravedlnosti u vodojemu. Právě zde je záměr pokračovat v zástavbě rodinných domů, která v této době již probíhá. Ve třetím případě jde o místo zvané Nadávky a lokalita Na Pískách (Rudská). V této době je architektem zpracovávána územní studie dopravní a technické infrastruktury.

Odbor investic Nové Strašecí nechal zpracovat návrh názvů nových ulic. Vzhledem k připravenosti výše uvedených lokalit k zástavbě a míře jejich rozestavěnosti bylo na místě projednat aktuální názvy lokalit.

Nové ulice by měly mít tyto názvy: V lokalitě U Spravedlnosti budou nové ulice s názvem Vackova a Nad Obíralkou. Lokalitu Na Spravedlnosti bude zdobit ulice U Vodojemu. Zmíněné ulice ponesou nový název zejména z důvodu výstavby rodinných domků.

Právě této problematice se věnovali členové zastupitelstva města na svém posledním zasedání. Ti přihlédli i k rozhodnutí rady města, která zastupitelstvu doporučila nové názvy ulic schválit. Pro návrh nových názvů ulic hlasovalo patnáct přítomných členů zastupitelstva.