„Pomocí našim snahám jsou zkušenosti obdobného sdružení Posázavsko, které pracuje na projektech už sedmý rok. Jeho aktivity a poznatky nám pomohly vytvořit první základní osnovu naší Strategie rozvoje Rakovnicka na období 2007 – 2013. Od tohoto základního materiálu jsme se právě ve čtvrtek odrazili a na jednotlivých členech teď je, aby připravili své návrhy, projekty a možnosti ke koordinaci Místní akční skupiny Rakovnicko. Měla by tak vzniknout ucelaná představa konkrétních možností, jak život na Rakovnicku a v jednotlivých mikroregionech udělat lepším i kulturnějším pro stálé obyvatele, ale také jak oživit cestovní ruch přilákat k nám návštěvníky,“ shrnul program zasedání předseda sdružení Radomír Dvořák.

A šíře možností, jak dosáhnout kýženého cíle, je opravdu veliká. Strategie, jejíž základní osnova byla připravena na základě projektu Rakovnicko. Společně., zahrnuje část ochrany přírody, péči o krajinu a obce venkova, návrat starých tradic, koordinaci infrastruktury a vybavenosti obcí, velký díl zabírá část Spokojený Rakovničan a Spokojený návštěvník, jiná se věnuje podpoře podnikání nebo spolupráci mezi jednotlivými složkami – obcemi, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi.

V členské základně sdružení je zastoupena státní správa, neziskové organizace a spolky i podnikatelké subjekty. A jak se zdá, už se objevují nejen individuální návrhy projektů místního i regionálního charakteru, ale rozjíždí se i spolupráce mezi jednotlivými členy Místní akční skupiny Rakovnicko. Nejedná jen o investiční akce, ale třeba společná divadelní přehlídka souborů z Rakovnicka je jednou z prvních vlaštovek na nebi sdružení.

„Je asi jasné, že každého trápí a přemýšlí hlavně o tom, co má ve svém okolí. Cílem sdružení je sladit a utřídit jednotlivé projekty v rámci regionálního pohledu a tím vlastně zvýšit šanci na jejich realizaci. Mnohé nápady jsou obdobné, často může jeden podporovat druhý, navíc dobré je znát a vědět o zkušenostech druhých. Podněty z našich setkání jsou vlastně podklady dokumentů pro žádosti podávaných do evropských, národních i krajských grantových programů,“ naznačil smysl Místní akční skupiny Rakovnicko Radomír Dvořák.