Strážníci se do celostátní akce zapojují pravidelně. Sběrem injekčních jehel a stříkaček snižují nebezpečí infekčního onemocnění, stejně tak připomínají veřejnosti správný postup při jeho nálezu a kromě toho získávají cenné informace o pohybu drogově závislých ve svých městech.

V Rakovníku sice nejsou drogy problémem číslo jedna, ale jsou tu. „Máme informace, že se tu pohybují dealeři. Strážníci spolupracují se státní policií, do těchto vytipovaných míst pak míří hlídky častěji,“ uvedl starosta Luděk Štíbr.

Strážníci vyrazí především na dětská hřiště, pískoviště, ale i hůře přístupná zákoutí ve městě. V minulém roce strážníci v Rakovníku našli tři injekční stříkačky, a to v Čermákových sadech, V Jamce a ulici Mýtská.