„Pokud dojde k mimořádnému stavu, snažíme se, abychom toho měli co nejvíce probraného, i když to není jednoduché. Máme tu celou řadu dovedností, jako řidičský a svářečský průkaz, školní rok je hodně našlapaný,“ uvědomuje si Jan Nechutný, ředitel SOU Nové Strašecí, kde je dominantní součástí vyučování motorový výcvik.

Mistři již na jaře natočili instruktážní videa, která jsou zveřejněná na webu školy. „Je to svým způsobem určitá náhrada za praktickou výuku, ale nedokonalá,“ upozorňuje Nechutný. Studenti, kteří byli během září v karanténě se nedávno vrátili zpět do školy, podobně jako ve Střední zemědělské škole v Rakovníku.

Její ředitel Ivan Kup se rozhodl pro zintenzivnění praktické výuky hned od počátku školního roku. „Studenti ze čtvrtých ročníků jsou nyní více mimo školu na individuálních praxích v podnicích a provozech, jinak ovšem fungujeme ve standardním režimu prezenční výuky“ uvedl Kup.

Také ve Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku se pečlivě připravovali na situaci, kdy by škola musela přejít do distanční výuky. „Pro učitele a studenty jsme udělali školení na MS Teams, abychom měli jednotnou platformu a myslím, že jsme připraveni,“ hlásí ředitel Jan Jirátko.

Praxe se podle něj dá distančně uskutečnit jen v omezené míře. „Horší je to samozřejmě u učňů. Pokud dělají na soustruhu, frézce, případně elektrické vedení, učitel jim to může přes video předvést, ale není to stejné, jako když si to zkusí sami a on na ně dohlíží,“ upozorňuje Jirátko.

Vzhledem k odbornosti předmětů není možné zamezit stěhování po učebnách a laboratořích, avšak studenti se nekombinují do smíšených skupin. Také zde se třída, která byla v karanténě, již zapojila do výuky.

Bez karantény je nyní i Masarykova obchodní akademie stejně jako Integrovaná střední škola Rakovník. Vedení školy do systému praxe, která se koná každý druhý týden, víceméně nezasahovalo. „Pouze u oboru Cestovní ruch uvažujeme, že praxi dělat nebudeme a bude se zde dál učit,“ doplňuje zástupkyně ředitele Marie Cafourková.

Ta také potvrdila, že ve škole je zaveden přísný hygienický režim. „Máme tu paní, která dětem dezinfikuje ruce. Zamezit pohyb po učebnách v některých předmětech nejde, ale předtím, než do učebny přijde jedna třída po druhé, uklízečka vše důkladně vydezinfikuje. Několikrát za den se dezinfikují kliky, záchody, myjí chodby. Zpřísněný režim to máme již od jara,“ popisuje Cafourková.

Součástí školy je také internát, který je od ostatních pokud možno izolovaný. Jeho uživatelé chodí do školy jiným vchodem, roušku smí sundat pouze na pokoji a škola dbá také na to, aby nedocházelo ke shlukování. A to i v jídelně, kde studentům služba dezinfikuje ruce a příbory dostávají ve výdejním okénku.