Středočeská záchranná služba chce pozvolna plošně přejít na systém rendez-vouz v kombinaci se stávajícími posádkami rychlé lékařské pomoci a rychlé záchranné pomoci.

Nově 1. prosince přibudou ve Středočeském kraji dvě nové posádky záchranné služby v tomto systému, a to na výjezdových stanovištích v Říčanech a v Benešově.

Ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek vysvětluje: „Snahou naší záchranné služby je zřizováním tohoto typu výjezdových posádek účelněji využívat lékaře v terénu.“

Jedná se o systém, kdy k pacientům přijíždí lékař s řidičem – záchranářem ve vybaveném osobním voze a v případě transportu pacienta spolupracuje se sanitním vozem se záchranářskou posádkou. „Tento systém je proto výhodný při transportu pacienta na delší vzdálenosti. Lékař na místě stanoví diagnózu, zahájí léčbu a rozhodne o transportu pacienta, ale nemusí již doprovázet zajištěného a ošetřeného pacienta do nemocnice, pokud to není nutné. Předá jej k transportu záchranářské posádce a je připraven pomáhat u dalšího zásahu,“ vysvětluje dále Martin Houdek.

Jedním z důvodů proč chce středočeská záchranná služba pozvolna přejít na systém setkávacího systému je dle Martina Houdka velký nedostatek kmenových lékařů. „S tímto problémem neustále bojujeme a za stávajících podmínek zákoníku práce pro práci v přesčasových hodinách jej nejsme schopni řešit,“ zdůraznil Martin Houdek.

V případě vyvážení urgentní péče ve Středočeském kraji by v ideálním případě lékař z jednoho stanoviště v malém voze spolupracoval s několika stanovišti v okolí. „Pacienti jsou naší prioritou, nikdy bychom nepřistoupili k něčemu, co by jim mohlo uškodit a lékaře stále plánujeme posílat na ty typy výjezdů, kde jej bude potřeba,,“ zdůraznil dále Martin Houdek.

Zdravotničtí záchranáři jsou dle Houdka plně kvalifikovaní k výkonu urgentní péče a při většině zásahů lékaře nepotřebují. „Studují několikaleté pomaturitní vyšší odborné nebo vysoké školy, které jsou přímo zaměřeny urgentní péči nebo na práci záchranáře v terénu. Každý záchranář je navíc plně schopen provádět všechny život zachraňující úkony. Při výjezdech, kdy záchranářům kompetence neumožňují podat některý lék, je tak možné učinit po konferenčním hovoru s lékařem,“ doplnil Martin Houdek.

I velká část řidičů vozů rendez – vouz je zároveň školenými záchranáři, ostatní bývají zkušení řidiči sanitních vozů. Přesto je práce lékaře s jedním záchranářem odlišná. „Územní středisko záchranné služby proto pořádá školení všech řidičů a lékařů rendez-vouz vozů v nové metodice práce a v resuscitaci dvoučlenného týmu,“ dodal Martin Houdek.