„Blahopřeji obyvatelům obce Drahouš k úspěchu v krajském kole a k postupu do kola celostátního. Její vítězství může být odpovědí těm, kteří tvrdí, že malé vesničky jsou zbytečné a měly by se pospojovat do větších celků. Obec například vyřešila dostupnost pitné vody, fungují tu spolky, obec zahájila proces vzniku krajinného plánu. Do kulturního a společenského života se aktivně zapojují místní podnikatelé, což přispívá k nadstandardnímu komunitnímu životu. Děkuji všem obyvatelům za to, že se do soutěže zapojili a přispěli tak k jejímu úspěchu. Určitě bude inspirací pro další obce v příštích ročnících Vesnice roku,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Do 28. ročníku soutěže se přihlásilo 19 obcí, o čtyři více než loni. Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Oceňuje také aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Komise odborníků navštíví každou obec. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec.

Výsledky soutěže Vesnice roku Středočeského kraje 2024:

STUHY

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole

Obec Drahouš, okres Rakovník

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Město Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec Malý Újezd, okres Mělník

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec Přerov nad Labem, okres Nymburk

Modrá stuha – za společenský život

Obec Sokoleč, okres Nymburk

Fialová stuha – za inovativní řešení

Obec Kly, okres Mělník

DIPLOMY

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec Jíloviště, okres Praha – západ

Diplom Vesnická knihovna Středočeského kraje roku 2024

Obec Libiš, okres Mělník

Diplom za péči o románskou baziliku

Obec Tismice, okres Kolín

Diplom za přírodní zahradu v mateřské škole

Obec Žďár, okres Mladá Boleslav

Diplom za podporu cestovního ruchu

Městys Vysoký Chlumec, okres Příbram

Diplom za výjimečně zdařilé výtvarné zpracování výzdoby školy

Obec Řisuty, okres Kladno

Diplom za organizování kulturních aktivit místního i nadregionálního významu

Obec Lhotka, okres Mělník

Diplom za péči o krajinu

Obec Kouty, okres Nymburk

Diplom za práci s mládeží

Obec Opolany, okres Nymburk

Diplom za snahu o zachování venkovského charakteru sídla

Obec Klokočná, okres Praha – východ

Cena naděje za živý venkov

Obec Bukovno, okres Mladá Boleslav

Mimořádné ocenění za šíření a uchování duchovního odkazu sv. Ludmily

Obec Tetín, okres Beroun

Zlatá cihla za obnovu, rekonstrukci nebo novostavbu venkovské zástavby:

v kategorii A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

Obnova sýpky bývalé tvrze

Město Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram

kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

Obnova kaple

Obec Koryta, okres Mladá Boleslav

kategorie C – nové venkovské stavby

Obecní dům

Obec Sokoleč, okres Nymburk

Hodnocení celostátního kola bude probíhat ve dnech 2. až 9. září, slavnostní vyhlášení výsledků a předávání ocenění celostátního kola se bude konat v Uherském Hradišti 21. září 2024.