Odtud se poté svážejí na sběrný dvůr, kde se štěpkují štěpkovačem.

„Lidé mají také možnost stromek zdarma odvézt na sběrný dvůr. Pro naše pracovníky je nejlepší, pokud lidé stromky odkládají u separačních hnízd," doplnil starosta Jesenice Jan Polák.

V Novém Strašecí je situace podobná. Vánoční stromky je možné odkládat na kontejnerová stání, nebo je možné je odvézt do místa shromaždiště odpadu, sběrný dvůr v Lipové ulici.

„Na odkládání stromků ke kontejnerovým stáním jsou občané již zvyklí. Ale jsou i tací, kteří je odkládají, kam se jim zlíbí," upozornil Jan Bureš, jeden z jednatelů Technických služeb v Novém Strašecí. Stromky je nutné odkládat tak, aby nepřekážely chodcům, dopravním prostředkům, a aby ostatním občanům nebylo omezeno využití nádob na vytříděný odpad. Vánočních stromků se takto sejde hodně. Štěpkují se ve sběrném dvoře.