U této příležitosti zmapovala Nadaci Partnerství více než 1918 takovýchto stromů. „Když jsme v říjnu 2017 se Stromy svobody začínali, měli jsme jen kusé zmínky o několika málo lípách. Za necelého tři čtvrtě roku se díky stovkám aktivních komunit a jednotlivců z Česka, Slovenska i vzdálenějšího zahraničí podařilo něco nevídaného: překonat metu 1918 dřevin. Tyto stromy dodnes reprezentují sílu a nezdolnost myšlenek svobody, demokracie, nezávislosti i zdravého vlastenectví,“ říká k pokoření kampaňového milníku Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, s tím, že hledání dalších stromů pokračuje. Veřejnost se do jejich znovuobjevování může zapojit prostřednictvím internetu.

Na Rakovnicku je zmapováno několik stromů, nalezneme je třeba v Nesuchyni, Lhotě pod Džbánem, Třtici, Skryjích, Senomatech či Mutějovicích.

Dva stromy rostou ve Lhotě pod Džbánem u rybníka. Jeden byl vysazen v roce 1918 na počest založení republiky a u toho druhého se musí nechat určit stáří odborníkem, pomocí navrtání sondy do kmene stromu.

Třetí lhotecký strom byl vysazen teprve před 31 lety k příležitosti 100. výročí sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě pod Džbánem. „Připravujeme to, aby byly lípy zapsány, jako památné stromy a byly tak zákonem chráněné,“ řekl Martin Pinka, starosta obce Mutějovice a přidružené obce Lhota pod Džbánem.

„V Mutějovicích máme dvě lípy. Jedna byla vysazena při zrodu republiky a druhá po 2. světové válce,“ upřesnil Pinka s tím, že u kořenů starší z lip se nachází patrona s dokumenty z doby, kdy byla vysazena. „Lípa je bohužel ve špatném zdravotním stavu. Chceme ji nechat pokácet a vysadit na jejím místě novou,“ řekl Pinka a dodal, že ke kořenům by měla být opět vložena patrona s odkazem na naši dobu pro budoucí obyvatele.

K dosažení milníku pomohlo rozšíření kampaně na Slovensko, kde byly hlavně v roce 1928 vysazeny u příležitosti deseti let republiky desítky jubilejních hájů a alejí svobody.

Před Nadací Partnerství nyní leží další výzva. Společně s místními komunitami vysázet na podzim celkem 2018 nových Stromů svobody. „Od tohoto cíle nás zatím dělí ještě přesně patnáct set stromů. Celkem 518 stromů plánují vysadit nebo již dokonce vysadili desítky spolků, škol, obcí i jednotlivců. Každý se k nim může jednoduše připojit a uspořádat tak naší republice důstojnou a nezapomenutelnou oslavu,“ vybízí Miroslav Kundrata.

Už nyní je známo, že se několik nových Stromů svobody zakoření také na Rakovnicku. Už 29. září zasadí spolek Zachraňmě Vrbici lípu ve Vrbici u Hořoviček. Lípa malolistá bude následně vysazena 28. října ve Skryjích. Akce se uskuteční u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky za hudební účasti žáku Hudební školy Jany Steidl-Kindernayové, místních hasičů a ostatních spolků a občanů obce. Ve stejný den by se měla v Rakovníku vysadit nová lípa, a to v parku u Muzea T.G.M.