Je to nepřehlédnutelné. Stromořadí lemující pozemní komunikaci z Rakovníka do Pavlíkova v současné době prochází zásadní změnou. K zemi se poroučelo již několik vzrostlých jilmů.
S vysvětlením stávající situace, která jistě vzbudí pozornost veřejnosti, přichází provozní náměstek Správy a údržby silnic Kladno František Frolík. „Rád bych předem vysvětlil některé skutečnosti, které tomuto rozhodnutí předcházely, a předešel tak zbytečným nedorozuměním,“ začal Frolík a pokračoval: „V loňském roce při orkánu Kyrill došlo v této aleji k pádu několika stromů. Na základě podnětu Dopravního inspektorátu Policie České republiky v Rakovníku se Správa a údržba silnic Kladno rozhodla zajistit vypracování odborného posudku zdravotního stavu celé aleje více než 500 kusů jilmu horského,“ řekl k tomu provozní náměstek.

Z odborného posudku, který vypracovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, vyplynulo, že je nutno odstranit 76 stromů. Ve většině případů se jedná o stromy silně proschlé nebo s vyhnilou bází kmene.

Stromy, které rostou přímo v krajnici poměrně frekventované silnice II. třídy, by svým pádem mohly přímo ohrozit bezpečnost silničního provozu a zdraví či životy občanů. Špatný stav u šestasedmdesáti stromů je podle studie alarmující.
„Po zvážení všech okolností jsme požádali příslušné orgány ochrany přírody o povolení ke kácení určených stromů. Na část stromů je již povolení vydáno, a proto mohou být práce zahájeny,“ konstatoval František Frolík ze Správy a údržby silnic Kladno. Podle jeho slov zajišťuje kácení stromů firma ČNES dopravní stavby Kladno, která pro ně zajišťuje veškerou běžnou údržbu silnic na části okresu Rakovník. „Práce budou prováděny při částečném omezení dopravy, žádáme tedy projíždějící řidiče o pochopení,“ dodal na závěr Frolík.
Podle dostupných informací bude za pokácené stromy následně zajištěna náhradní výsadba na pozemcích určených příslušným orgánem ochrany přírody.