K maturitě šlo třicet studentů, deset z nich odmaturovalo s vyznamenáním a obdrželi odměnu pět set korun od SRPDŠ. Slavnostní akce se zúčastnil starosta města Karel Filip, ředitel gymnázia J. A. Komenského Richard Spiegl, za SRPDŠ Ivo Duchoň, učitelský sbor a rodiče studentů. Vysvědčení usměvavým studentům předala třídní učitelka Romana Stříteská, která poznamenala, že se jí bude po celé třídě velmi stýskat.

V září letošního roku začne na místním gymnáziu studovat 59 nových studentů, kteří byli přijati.

Ivana Rezková