Věra Robová, učitelka odborných předmětů, popsala: „V den celosvětových oslav, které připadají na dvaadvacátý duben, se na naší škole uskutečnila přednáška Jiřího Cafourka, vedoucího kroužku Rakovčelaříků, který provozuje Včelí stráž." Tématem přednášky byl ,,Vliv včelstva na naše životní prostředí a na Zemi''. Zajímavé akce se zúčastnili žáci celé školy. „Jejím cílem bylo poukázat na význam včel pro život a produkci potravin rostlinného původu, na ničení hmyzu a ostatních živočichů a rostlin člověkem a zachování rozmanitosti živé přírody," popsala Věra Robová.

V rámci Dne Země se škola rovněž zapojila do druhého ručníku celorepublikové akce ,,Ukliďme Česko'' pod záštitou města Rakovníka.
„Žáci sebrali dvacet pytlů odpadků, staré koberce i pneumatiky z okolí hypermarketu na Plzeňské ulici a přilehlého okolí školy," dodala Věra Robová.