Výborné výsledky hlásí jako obvykle gymnázia, ale i lyceum Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku. Na zemědělské škole studentům dělala trochu větší problémy matematika, ale odborné znalosti prokázali většinou velmi dobré.

Na Gymnáziu J. A. Komenského zlepšení už bylo znát při didaktických testech, potvrdil to i ředitel Richard Spiegl: „Pouze jeden student nezvládl matematiku, ale ostatní měli velice pěkné výsledky. Maturovalo celkem padesát dva žáků, z toho jedenáct s vyznamenáním. V některé státní nebo profilové zkoušce neuspělo šest studentů z různých předmětů, například jedenkrát z matematiky a angličtiny. Na studenty je ve škole větší tlak a zřejmě také zodpovědněji volili maturitní předměty," uvažoval o úspěších zkoušek ředitel Spiegl.

Studenti Gymnázia Zikmunda Wintera v Rakovníku byli o něco méně úspěšní než 
v minulém roce. „I tak v globálu maturity dopadly velmi dobře. Zkoušku skládalo padesát devět studentů. Dva 
z nich nesložili státní zkoušky z matematiky a angličtiny a dva studenti neudělali profilovou část," vypočítávala ředitelka školy Zdeňka Voráčková. Dvacet studentů tady maturovalo s vyznamenáním, z toho asi třicet procent studentů mělo samé jedničky.

Masarykova obchodní akademie hlásí také dobré výsledky. V lyceu odmaturovalo všech šestadvacet studentů. Sedm maturantů získalo vyznamenání. Několik maturantů neuspělo ve školní části, kde skládali praktickou a ústní zkoušku. Školní část maturitní zkoušky, kde studenti prokazují zejména odborné znalosti a dovednosti, zvládli všichni dobře.

„Někteří maturanti neudělali didaktický test z českého jazyka, což bylo letos poprvé. To bylo trochu zvláštní," zkonstatoval ředitel MOA Miloslav Blecha.

Na Střední zemědělské škole v Rakovníku v tomto školním roce maturovali studenti oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí.

„Všichni studenti skládali zkoušku z českého jazyka a literatury, kde se vyskytly jen drobné dílčí neúspěchy. Jako další předmět si mohli zvolit anglický jazyk. Ten volila většina studentů a uspěli velmi dobře. Dále si volili matematiku, kde měli studenti trochu větší potíže," uvedla Jitka Gregorová, zástupkyně ředitele školy pro výuku. Školní část maturitní zkoušky, kde studenti prokazují zejména odborné znalosti a dovednosti, zvládli všichni naši maturanti bez problémů a někteří dokonce s vynikajícími výsledky.

Ve Středním odborném učiliště v Novém Strašecí šlo k maturitám dvanáct žáků nástavbového studia Provozní technika. Jedenáct zkoušku splnilo, pouze jeden neudělal dílčí zkoušku z angličtiny. „Ze šesti maturantů, kteří zkoušku opakovali z minulého roku, uspěli čtyři. Celkově to považuji za velmi dobrý výsledek," řekl ředitel školy Jan Nechutný.