Studenti rakovnické zemědělky losují celkem ze tří okruhů otázek, a to z ekonomie, pěstování rostlin, které je součástí odborných předmětů a chovu zvířat.

„Třeba pěstování rostlin je omezené pouze na produkci krmiva pro zvířata, neučí se o potravinářských pšenicích, nebo o chmelu. Co se týče chovu, jedna dívka měla změřit mikroklima ve stáji a ukázat, jak se ošetřují paznechty. Druhá studentka zase hodnotila selata a celkovou technologii ustájení, další student hodnotil krmiva,“ popsal učitel Tomáš Morovjan.

Ředitel školy Ivan Kup pak doplnil, že v případě ekonomie se jedná pouze o základy. „Například mají ukázat, jak podat daňové přiznání, připravit si podklady při výběru úvěru, tedy samé praktické věci.“

Podle Tomáše Morovjana se distanční výuka na studentech nijak zásadně neprojevila. „Spoustu teoretických věcí jsme jim předávali distančně, na praxi už jsme je vzali. Přišli pouze o jednu praxi, která byla navíc opakovací. Myslím, že jsme to zvládli velice dobře ,“ uvedl.

Jednou ze studentek vykonávajících praktickou zkoušku ve čtvrtek dopoledne byla Kristýna Roučková, která se přiznala, že se ani moc nepřipravovala. „Není moc co se učit, když má člověk k tomu cit, ví, na co se koukat a moc se učit nemusí. Problém byl spíš v tom, že to bylo hodně narychlo. Nemohla jsem se průběžná připravovat, spíš to bylo takové nárazové, rychle si to zopakovat a pak nás hned dali k maturitám,“ popsala.

Studentka rakovnické zemědělky by chtěla po maturitě u zvířat zůstal. „Již odmala jsem chtěla pracovat se zvířaty, přála jsem si být veterinářka. Pak jsem od toho odešla, protože se mi nelíbilo utrácet zvířata , ale tady na statku mi práce nevadí. Chtěla bych v chovu zvířat pokračovat,“ pronesla.

Studenti chovatelství vykonávají praxi na školním statku, který ovšem není pod školou, ale jedná se o samostatnou jednotku. „Je to trochu zvláštní. V jiných školách je to tak, že školní statky jsou pod školou jako účelové zařízení, tady si hospodaří po svém a škola také, ale takto to rozhodli na kraji už před lety. S paní vedoucí se vždy každý rok domlouváme na praxi,“ dodal ředitel rakovnické zemědělky.