Celá akce proběhla ve dvou obdobně koncipovaných dvouhodinových blocích v aule gymnázia, nejprve pro studenty tříd C3A, C3B, O7, a poté tříd C4A, C4B, O8. Konferenci zahájil v zastoupení nepřítomné ředitelky školy vyučující chemie Kamil Březina, který představil studentům docentku Slukovou a krátce pohovořil o vzdělávacích aspektech konání vědecké konference na gymnáziu. Pak se již ujala slova docentka Sluková, která nejprve představila VŠCHT, Fakultu potravinářské a biochemické technologie a Ústav sacharidů a cereálií. Hovořila o možnostech studia, pracovních skupinách, aktivitách, zaměřeních, spolupráci s průmyslem i výsledcích činnosti vědy a výzkumu. V návaznosti na to pak přiblížila studentům moderní pohled na obiloviny a cereální výrobky – inovace a trendy z hlediska výživy a výroby potravin.

Po skončení každé přednášky byla otevřena diskuze, do které se studenti aktivně zapojili a zahrnuli paní docentku různými dotazy. Dostalo se jim vždy podrobné vysvětlující odpovědi.

Konferenci ukončil Kamil Březina, který na závěr poděkoval docentce Slukové za to, že přijala pozvání prezentovat odborné informace o cereální chemii a současných trendech ve výživě a výrobě potravin na rakovnickém gymnáziu.

Vědecké chemické konference na gymnáziu mají tradici již 10 let. První se konala 2. prosince 2013. Tématem byla kvalita potravin a zdravá výživa. Hostem tehdy byla vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha profesorka Jana Hajšlová, světově uznávaná odbornice na problematiku potravin a výživy.

„Chtěl bych poděkovat našim studentům, kteří velmi pozorně naslouchali oběma přednáškám a následně se aktivně zapojili do diskuze se svými dotazy. Snahou předmětové komise chemie je i v budoucnu pořádat podobné konference na další zajímavá témata, která mohou studenty významně obohatit, poučit a umožnit jim kontakt se současnou vědou přímo na půdě naší školy,“ uzavřel Kamil Březina.