Hlavním tématem byla tentokrát Kuchyňská chemie (Kitchen chemistry), tedy experimenty s domácími potřebami, a nevšedních chemických pokusů se zhostili přední čeští popularizátoři chemie – Jan Havlík a Jiří Kovář z VŠCHT v Praze. Odborná část programu byla v jejich podání vedena v anglickém jazyce s českým komentářem.

Po zahájení konference ředitelkou gymnázia Zdeňkou Voráčkovou a dalších úvodních proslovech už přišly na řadu chemické pokusy, které kromě dvou zmíněných odborníků prováděli i dobrovolníci z řad studentů. Hlavní náplní „Kuchyňské chemie“ byly například experimenty se žvýkačkovým obalem, který po kontaktu s baterií vzplál. Baterie pomohla zapálit i ocelovou vatu.

Oheň hrál hlavní roli také v případě manganistanu draselného, jehož krystalky vzplály pomocí glycerolu, který je stejně jako manganistan běžně dostupný v lékárně. Na řadu přišlo rovněž vytvoření svíčky z pomerančové kůry naplněné jedlým olejem, ale i umělý sníh, který byl vytvořen z dětské plenky a vody. Nevšedních pokusů byla celá řada a Jan Havlík s Jiřím Kovářem si je s chutí zopakovali i pro druhou skupinu studentů.

Na konferenci nemohl chybět starosta města a bývalý ředitel školy Luděk Štíbr, který na gymnáziu strávil i studentská léta. „Gymnázium je moje alma mater, tady všude jsem seděl. Jsem rád, že město Rakovník dělá záštitu těmto akcím. Těší mě také, že cedulka u vchodu, která ukazuje, že gymnázium je fakultativní školou VŠCHT, není jen cedulí pověšenou na baráku, ale že se utváří různé programy, setkání, která by měla mít přínos pro obě strany,“ poukázal na spolupráci rakovnického gymnázia s VŠCHT Luděk Štíbr, který je zastáncem popularizování chemie. „Všichni dobře tušíme, že chemie není nejoblíbenější předmět. V poslední době jsem pracoval na České školní inspekci a zkušenost je taková, že se velice těžko shání odborníci z řad chemie. Nejsou učitelé, žáky nebaví, protože je náročná. Právě její popularizace může přinést ovoce, že se nám podaří do škol získat odborníky, kteří přivedou zájemce o chemii,“ věří Luděk Štíbr.

Vyučující chemie na rakovnickém gymnáziu Kamil Březina si spolupráci s pražskou Vysokou školou chemicko-technologickou nemůže vynachválit. „VŠCHT je naše partnerská škola, spolupráce je vynikající a moc si toho vážím. Jsem rád, že oba chemičtí odborníci přijali naše pozvání a byli ochotni si ve svém nabitém programu najít čas a prezentovat chemii jinak, než jsou žáci zvyklí. V běžných hodinách není na takovéto nevšední pokusy příliš prostoru, a právě konference, které pořádáme, by studentům měly ukázat jiným pohled,“ dodal Kamil Březina.