V úterním dopoledni navštívili výstavu také studenti čtvrtého ročníku cestovního ruchu z ISŠ Rakovník, kterých se nejprve v Roubence, kde jsou k vidění zejména pražské události roku 1989, ujal Václav Procházka. Ten sice žije v Rakovníku, ale v Praze tou dobou pracoval a tak byl před třiceti lety přímo v centru dění. Václav Procházka studenty seznámil nejen s průběhem sametové revoluce, ale i s událostmi, které jí předcházely a neopomněl se zmínit ani o vlastní zkušenosti se Státní bezpečností. „Asi půl roku mě STB sledovala. Volili takové zastrašovací metody, kdy vás třeba dvě gorily sledovaly z auta a vy jen čekali, kdy a kde vystoupí. Někdy jsem měl pocit, že mě sledují z různých kukátek z bytů, že mám u sebe i štěnice a bylo to opravu nepříjemné,“ vzpomínal Václav Procházka.

Ten poté studenty zavedl do Samsonu, kde na ně již čekali další pamětníci, a sice ředitelka SOkA Rakovník Renata Mayerová, Vladimíra Hradecká ze Státního oblastního archivu Praha a Václav Kinkor. Během besedy nebyly zmiňovány pouze vzpomínky a informace o roku 1989, ale i celé období totality, které právě v tomto roce skončilo.

Vladimíra Hradecká například vzpomenula na několik vln emigrací, které se za čtyři desetiletí udály, ale nezapomněla se podělit také o vlastní vzpomínky, kdy se jako historička snažila uchovávat letáky z období sametové revoluce, aby byly uchovány pro další generace. Renata Mayerová si zase vzpomněla na svá studentská léta, kdy jí a jejím spolužákům bylo na nějakou dobu zakázáno cestovat do Polska, neboť zde, třeba na rozdíl od Československa, v první polovině osmdesátých let panovalo poměrně silné opoziční hnutí.

Přímý účastník listopadových událostí na Rakovnicku Václav Kinkor pak zejména popsal atmosféru, která tehdy v Rakovníku panovala. „Všechno to bylo velmi postupné. Já jsem se přijel podívat do Prahy 21. listopadu a poté se něco začalo dít i u nás. Lidé se scházeli nejprve v Tylově divadle, ale také třeba ve sportovní hale nebo Domě osvěty. Bylo to takové partyzánské. Scházeli jsme se po večer a často se báli, když za námi přišel někdo cizí, zda není z bezpečnosti. Poté došlo ke generální stávce, kdy jsem na Husovo náměstí přivedl zaměstnance Rakony a pak mi jeden můj kolega říkal, zda to není risk, že ještě není vůbec nic rozhodnuto,“ vzpomínal Václav Kinkor.

Kromě besed pro studenty se konají také vzpomínkové besedy pro širokou veřejnost. Ještě dnes se od 18 hodin v dětském oddělení Městské knihovny Rakovník koná tradiční Listování. Tentokrát se bude listovat knihou Mé dětství v socialismu. Ve čtvrtek 17. října se od 16 hodin v Galerii Samson Cafeé uskuteční beseda s Jaroslavem a Evou Kodyšovými.