„K rychlejšímu vytvoření zdravého třídního kolektivu, k intenzivnějšímu poznání studentů třídním učitelem i k aplikaci nenásilných a zábavných forem prevence proti nežádoucím jevům využíváme třídenního Adaptačního kurzu,“ prozradila paní Mgr. Milena Cermanová - školní metodik prevence.

Dotační přispění MěÚ Rakovník napomohlo nastupujícím studentům oborů kuchař, číšník, truhlář, prodavačka a management obchodu strávit tři akční dny v rekreačním zařízení Vojtův mlýn v Čisté u Rakovníka. „Tento kurz mi dal nové přátele a hlavně z naší třídy udělal dohromady fajn partu“, napsal ve svém anonymním hodnocení kurzu jeden z jeho účastníků. “Mně se tady nelíbilo, protože nám zakazovali kouřit. Těším se domů, protože tam si mohu klidně zapálit,“ znělo naopak jiné hodnocení akce patnáctiletou studentkou. „Kurz nebyl odpočinkovou dovolenou a jeho opravdu intenzivní program realizovaný především pražskými instruktory nechal mnohé z účastníků sáhnout si na své fyzické i psychické dno. A právě takovéto podobné hraniční situace mnohdy řeší mladí lidé útěkem k alkoholu, nebo dokonce drogám,“ řekl lektor Klubu NEDROG pan Jiří Cafourek. „Zde mohli na vlastní kůži poznat, jak se s každou nepohodou vyrovnat i bez těchto šidítek.“

Díky všem organizátorům, lektorům, zúčastněným pedagogům i většině bezproblémových studentů dopadl letošní Adaptační kurz dobře. Věřme, že toto netradiční zahájení studia zvýší jeho účastníkům šanci řádně studovat a úspěšně svá studia na této škole dokončit.