Tyto zkoušky se skládají z obecných studijních předpokladů, základů společenských věd, matematiky, cizího jazyka a z přírodních věd a budou ve školním roce 2007/2008 povinnou součástí přijímacího řízení u 52 fakult a další vysoké školy budou k výsledkům SCIO testů přihlížet. Zájem MOA o toto testování znalostí přinesl v minulých letech své ovoce, úspěšnost studentů v přijímání k dalšímu studiu na vysokých školách se pohybuje mezi 70 až 80 procenty.