Z celé ČR se sjelo kolem 70 učitelů a zhruba stejný počet středoškoláků. Z rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnili 2 nadšenci – chemičtí labužníci a budoucí maturanti ze třídy C4A – Monika Lavičková a Aneta Šilhavá. Vyučující Kamil Březina k tomu dodal: „Jsem moc rád, že jsem mohl svým nejlepším chemikům takovou výjimečnou událost nabídnout. Velmi mě potěšilo, že studentky tuto možnost bez váhání s nadšením přijaly, a že věnovaly oba dny podzimních prázdnin svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubin fascinujícího vědního oboru – chemie, jak ostatně napovídá sám název této akce.“

Při registraci obdržel každý účastník tašku s různými pěknými propagačními předměty, učitelé pak navíc ještě brožury zaměřené na moderní trendy ve výuce přírodních věd. Celý program Cesty do hlubin studia chemie zahájil v největší posluchárně Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK proděkan chemické sekce prof. Ivan Němec, který všem popřál mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků. Poté následovala úvodní slova vedoucích šesti chemických kateder, kteří představili jednotlivá pracoviště – Katedru anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální a makromolekulární chemie a učitelství a didaktiky chemie. Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer, který zahrnoval hodinové chemické divadelní představení přímo ve velké posluchárně. Všichni aktéři Cesty do hlubin studia chemie tak měli možnost zhlédnout vtipnou soutěž s vánočním námětem a množstvím efektních chemických pokusů v režii vysokoškolských pracovníků fakulty.

Pro pedagogy byly připraveny odborné přednášky s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi, studenti v tu dobu absolvovali 3 laboratorní práce v dobře vybavených laboratořích Přírodovědecké fakulty. Měli možnost vyzkoušet si velice zajímavé úlohy z nabídky: molekulové simulace, NMR spektroskopie, luminiscence, syntéza acetylacetonátových komplexů, chemik detektivem, diazotační a kopulační reakce – syntéza acidobazického indikátoru, biochemie ve 3D vizualizaci a v praxi. Jednou naopak také pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: chemická válka mezi organismy – úvod do xenobiochemie, zeolity kolem nás, ferrocen – stručné curriculum vitae, alchymie.

Jak hodnotí celou akci Kamil Březina? „Absolvovaný seminář vnímám jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěl bych moc poděkovat oběma studentkám za vzornou reprezentaci našeho gymnázia na Cestě do hlubin studia chemie i za to, že věnovaly podzimní prázdniny místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující čarokrásné vědě – chemii. Studentky celý program rozhodně označily jako přínosný pro svá následující vysokoškolská studia.“