„Jsme tady velmi suchá oblast. Už můj děda říkal, že je tady „česká Sahara". Ale protože máme dva vydatné vodní vrty pro obec, nemuseli jsme dosud vydat žádná omezení, co se týká spotřeby vody. Šípy a Bělbožice, kde je obecní vodovod, mají vody dost. V Milíčově si lidé dovážejí do studen vodu v cisternách z obecního vodovodu," vysvětloval starosta Šípů Josef Slabý.
Dovoz vody si obyvatelé zajišťují a hradí sami. Cisterny jim poskytuje místní zemědělský podnik Agrofarm Šípy. Za samotnou vodu neplatí.

Cisternu s vodou využívají rovněž lidé v Kalivodech, kde vodovod obhospodařuje firma Ravos.
„Nedostatek vody se v Kalivodech projevil už o víkendu, takže jsme tam přistavili cisternu. Jinde je vše v pořádku," informovala Veronika Marešová, manažerka provozně-technického útvaru. Stav vody v dalších lokalitách provozovaných společností Ravos vypadá následovně:u malých zdrojů, místních vodovodů, je pozorováno snížení vydatnosti, dosud bez dopadu na běžné zásobování. 
V první dekádě července, kdy rovněž udeřily tropické teploty, ve dvou lokalitách bylo nutné zvýšenou spotřebu dotovat dovozem vody do místních vodojemů.

„Žádná mimořádná opatření k šetření vodou jsme dosud nevyhlásili. Platí stále obecné pravidlo, že při jakékoli činnosti by se vodou nemělo plýtvat. Doporučujeme svým zákazníkům pravidelně kontrolovat vodoměr, aby nedocházelo k případným únikům vody. Součástí faktury je graf spotřeby za poslední tři odečtová období s případným upozorněním na zvýšený odběr," upozornila Marešová.

Žádná omezení, která se týkají spotřeby vody, nevyhlásila ani společnost Středočeské vodárny. Voda, dodávaná do domácností prostřednictvím vodovodní sítě Středočeských vodáren, pochází zhruba z osmdesáti procent z podzemních zdrojů a téměř z dvaceti procent z povrchového zdroje vodárenské nádrže Klíčava.

Situaci v zásobování pitnou vodou přiblížila Rakovnickému deníku tisková mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová: „Až tropické období v žádném případě neovlivnilo kvalitu dodávané pitné vody. Kdyby se cokoliv stalo s Klíčavou, protože ve vedrech jsou daleko větší odpary, můžeme celou dodávku vody pokrýt ze soustavy podzemních zdrojů Mělnická Vrutice." Tento zdroj je nezávislý na změnách teploty. Pitná voda je jímána z hloubek padesát až šedesát metrů a dosahuje nejvyšší kvality. Výroba voda v této chvíli nedosahuje sto procent. „Odběr vody i přes tropické teploty je plus minus v normálu. Největších špiček dosahoval v květnu, kdy lidé napouštěli bazény," doplnila Kozlová. Pokud by došlo k poklesu vody v už zmiňovaných vrtech, projevilo by se to až za rok, za rok a půl, protože jsou ve velké hloubce. Zákaz zalévání nemuseli dosud vyhlásit v obci Mutějovice. V rybníku Kaprov, který je zdrojem vody na zalévání, je zatím vody dostatek.

„Přítok vody také zatím funguje. Pokud by vyschnul, znamenalo by to omezení odběru vody pro zahrádkáře i pro zemědělce. Výhodou je, že zemědělský podnik Zem Invest Mutějovice řeší zavlažování z vlastních zdrojů. Vodu odebírají podle jejího stavu," vysvětloval starosta obce Martin Pinka.

Voda se ztratila z rybníka u hřbitova. Bylo to ale tím, že měl poškozenou hráz. Zatím se tam voda drží. V rybníku na návsi ve Lhotě pod Džbánem došlo také k úbytku vody o několik čísel. „Odtud se ale voda nečerpá, pouze se odpařuje. Rybník slouží jako záložní požární nádrž," podotkl Martin Pinka. Pitnou vodu Mutějovičtí čerpají z vodovodu Rakovník sever. Někteří obyvatelé mají ještě své studny, ale ty berou jako záložní zdroj vody.