Například v Olešné měl místní fotbalový oddíl dohodu na odběr vody s majitelem přilehlého rybníka. V loňském roce ovšem došlo k jeho vypuštění a hrací plocha se suchem výrazně zničila.

Vedení obce se rozhodlo danou situaci řešit a k zajištění zdroje vody pro zavlažování hřiště se jeví jako nejschůdnější varianta vybudování vrtu. „Druhou možností je závlaha z vodovodního řádu, ale z finančního hlediska se jeví v dlouhodobém horizontu jako výhodné vybudovat vrt,“ uvedl starosta Olešné Jaromír Nový.

K zajištění závlahy fotbalového hřiště bude nutné vybudovat vedle vrtu čerpadlo včetně sond, akumulační nádrž o objemu 20 m3, propojení mezi vrtem a akumulační nádrží a čerpadlo do nádrže. Hrubý odhad prací činí 400 tisíc Kč.

Na fotbalovém hřišti v Lubné doposud obstarával zavlažování mechanický vozík, který hřiště zavlažoval sám, ale bylo potřeba jej dvakrát až čtyřikrát za den ručně otočit. „Vozík zaléval dopoledne a odpoledne, kdy efekt zalévání nebyl takový, neboť se odpařilo velké množství vody, proto jsme přikročili k vybudování automatického závlahového systému, který bude integrován uvnitř hřiště přímo do trávy,“ vysvětluje starosta Lubné Pavel Soukup.

Systém budou fungovat v noci, kdy je odpar vody mnohem menší. V nejbližších dnech se začne realizovat první etapa zavlažovacího systému, při které se budou pokládat trubky do hřiště. Během dalších dvou týdnu se vybuduje nádrž na vodu. „Ta se do nádrže vždycky dočerpá a bude se používat do trysek na zálivku. Předpokládám, že systém by měl být funkční do konce května,“ doplňuje lubenský starosta. Náklady se pohybují kolem 300 tisíc korun.

Se suchem, které ničí fotbalová hřiště, se potýkají i v dalších obcích. „Je pravdou, že se zavlažováním jsme měli problém. Ale v prosinci jsme přistoupili k prohloubení studny a myslím si, že by to mělo být s vodou mnohem lepší,“ předpokládá starosta Lužné Václav Kejla.

V některých obcích, jako třeba ve Hředlích, mají hřiště výhodu v blízkosti potoka, který zde lemuje dvě strany hřiště. „Když to jde, tak se hřiště zalévá z potoka. Jelikož máme na hřišti mokré podloží, tak až takový problém s vodou nemáme,“ uvedl člen výboru FK Hředle Jan Sklenář. Po svém již před časem vyřešili problémy se zavlažováním trávníku v Rynholci, kde bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem.